Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER

Okulumuz Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından 5,6,7. sınıf düzeylerinde Sosyal Bilgiler Dersi, 8. sınıf düzeyinde T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi okutulmaktadır.

Sosyal Bilgiler Seçmeli Dersleri olarak BTEC Sosyal Medya, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı ve Hukuk Adalet  dersleri verilmektedir. 

Sosyal Bilgiler dersi öğretiminin temel amacı haklarını bilen ve kullanan, görev ve sorumluluklarını yerine getiren, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokrat ve laik bireyler yetiştirmektir.  Bu temel hedef çerçevesinde öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, tarih, çevre ve doğa bilinci olan, hoşgörülü, sosyal becerileri gelişmiş, işbirliğine açık ve üreten bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi işlenirken geçmişle günümüz arasında bağlantı kurulmasına, barışçı bir dünya görüşü oluşturulmasına, öğrencilerin öğrenme sürecine etkili bir şekilde katılmasına, öğrenme sürecinde farklı öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri kullanmaya ve disiplinler arası ilişkiler kurulmasına özen gösterilmektedir. Bu süreçte, öğrenmeyi kalıcı ve anlaşılır, dersi eğlenceli ve zevkli kılmak için teknolojiden yararlanılmakta, çeşitli görsel işitsel materyaller kullanılmaktadır. Ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlarla birlikte klasik yöntemlere de yer verilmektedir.

 
Etkinlikler

HI-TECH ETKİNLİKLERİ

Sosyal Bilgiler Zümresi öğretmenleri ve görsel tasarım uzmanları iş birliği ve rehberliğinde hazırlanan 7D içeriklerle, öğrencilerimizin konularla ilgili bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

001

SEÇMELİ DERS & KULÜP ETKİNLİKLERİ

Seçmeli Halk Kültürü Dersi kapsamında Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlamaları, söyleşiler,  atölye çalışmaları ve geziler düzenlenmektedir.

002                      
Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi gezisinden


003        

VEKAM Ankara Bağ Evi gezisindenMüzelerle Zamanda Yolculuk Kulübü çalışmaları kapsamında Ankara’nın farklı müzelerine geziler düzenlenmekte, atölye çalışmaları yapılmaktadır.

004
TED Ankara Koleji Okul Müzesi gezimizden

 

005

Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezimizden

 

006

Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri gezilerimizden

 

007                         

Rahmi Koç Müzesi gezimizden

                                

008

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi gezimizden

 

009

PTT Pul Müzesi gezimizden


SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ

Sosyal Bilgiler Zümresi her yıl “SOSYAL BİLİMLER GÜNÜ” başlığı altında farklı bir konuyu ele almakta, öğrencilerimiz yaptıkları araştırmaları ve hazırladıkları farklı türdeki içerikleri interaktif sunumlarla arkadaşlarıyla paylaşmaktadır.

NE ANKARA ESKİ ANKARA NE DE BİZ ESKİ BİZ

010                                                                             

 

100. YILINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI

011

 

TED ANKARA KOLEJİ SÖZLÜ TARİH PROJESİ

012

 

MÜZELERLE ZAMANDA YOLCULUK

013  

                 

 ÇANAKKALE’Yİ ANLAMAK VE ANLATMAK

014

 

TED ANKARA KOLEJİ OKUL MÜZESİ 10. YILINDA: 10. YILDA 10 OBJE KONUŞUYOR

015

             

BİLİNMEYEN HİKÂYELERİ İLE ÇANAKKALE 1915

016

 

KURTULUŞA DOĞRU: 100. YILINDA KURTULUŞ SAVAŞI

017