Bölümler

ALMANCA
 
Amaçlar

Birden fazla yabancı dil bilmek gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimize Alman dili ve kültürünü tanıtmayı ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

İkinci yabancı dil olarak Almanca' yı seçen öğrencilerimizin, Avrupa Birliği Dil Standartları (A1-A2, B1-B2, C1-C2) kapsamında belirlenen A2 seviyesinde bir bilgiye ulaşmalarını sağlamak da hedeflerimiz arasındadır.

5. sınıfta başlayan ve 8.sınıfta tamamlanan, haftada üç saatlik derslerimizde A2 seviyesine ulaşan bir öğrenci seyahatlerinde akıcı olarak kendini ifade edebilir;  yaşadıklarını ve deneyimlerini aktarabilir;  hayallerini, görüşlerini ve olasılıkları tarif edebilir ve bu dilde iletişim kurabilir. Bu amaçla uygulanan oyunlar, diyaloglar, video-filmler ve şarkılar ile desteklenen eğlenceli bir öğretim süreci uygulanır ve dil öğreniminin dört temel becerisi (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) kazandırılır. Tüm bunların yanı sıra afiş, skeç ve proje çalışmalarıyla kazanımlar tüm seviyelerde pekiştirilir.

Okulumuzda yapılan konuşma becerisini pekiştirmeye yönelik dersler sonunda öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına girmeye hak kazanır ve dil seviyelerini sertifika ile belgeleyebilirler.

Unsere Ziele:

Es ist heute von äuβerst groβer Wichtigkeit mehrere Fremdsprachen sprechen zu können. Aus diesem Grund setzen wir für  unsere Schüler, ein  umfangreiches Programm ein, damit sie die deutsche Sprache, die Kultur und das effektive Sprechen lernen können.

Unser Ziel ist auch für die Schüler die als zweite Fremdsprache Deutsch gewählt haben, im  Inhalt der Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (A1-A2, B-1-B2, C1-C2) erhaltenes Wissen in A2 zur Verfügung zu stellen.

Die Schüler fangen  in der 5. Klasse mit Deutsch an und  haben in der Woche einen 3 stündigen Unterricht. In der 8. Klasse  erreichen sie das Sprachniveau A2. Sie können sich  bei ihren Reisen fließend äuβern und über ihre Erlebnisse und Erfahrungen sprechen. Ihre Träume, Ansichten und Erwartungen ausdrücken, neue Kontakte knüpfen.

Mit diesem Ziel führen wir in unserem Unterricht Spiele, Dialoge, Videofilme und Lieder mit viel Humor, Freude und viel Spaβ durch. Das Lehrprogramm wird mit den 4 Sprachfertigkeiten des Fremdsprachen erlernen (Lesen-Schreiben-Hören und Sprechen) durchgeführt. Nebenbei prägen wir das Lernen mit Sketchs, Poster und Projektarbeiten bei  allen Lernstufen ein.

Nach den Unterrichten zum Fördern des Sprechens haben die Schüler in unserer Schule das Recht an den Zertifikats Prüfungen des Goethe-Institutes teilzunehmen. Unsere Schüler können ihre Sprachkenntnisse mit dem FIT 1-A1 und FIT 2-A2 Prüfungen des Goethe-Institutes, dass weltweit anerkannt ist, belegen. 

Etkinlikler
AKTIVITÄTEN:

Yeni Yıl Etkinliği
 

Öğrencilerimiz okul koridor ve Kolej Sokağında yaptıkları yeni yıl çalışmalarını sergilediler ve “Dilek Ağacı” na yeni yıl için Almanca dileklerini astılar. 5.Sınıf Sokağında öğrenciler yeni yıl şarkıları söyleyip, dans gösterisi izlediler. 8.sınıf öğrencileri ayrıca yılbaşı kurabiyesi pişirip öğretmen ve arkadaşlarına dağıttılar.

Aktivitäten zur Neujahrzeit
Die Schüler  haben ihre Neujahr- Projekte in der weihnachtlich geschmückten Kolej-Straße und den Schulfluren präsentiert und ihre Wünsche an den Wunschbaum gehängt. Die Fünftklässler unterhielten die Zuhörer mit Liedern  zur  Weihnachtszeit und führten einen Tanz vor. Die Schüler  der 8.Klasse haben zusätzlich selbstgebackene Neujahrspläzchen an ihre Lehrer und Mitschüler verteilt.

7. ve 8.Sınıf Öğrencilerimiz Fit 1 ve Fit 2 Sınavlarına Katıldılar!
 

7. ve 8.sınıf öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına katılan A1 seviyesinde 117 öğrencimiz ve A2 seviyesinde 69 öğrencimiz belgelerini alarak, Almanca dilinde iletişim kurabileceklerini gösterme fırsatı bulmuş olurlar.

Die Schüler der 7. und 8. Klasse haben  an der Fit 1 und Fit 2 Prüfungen teilgenommen.

Unsere Schüler  haben ihre Sprachkenntnisse mit dem bestehen des  international anerkannten  Zertifikaten des Goethe – Institutes hervorgehoben.  Sie haben die  FIT 1 und FIT 2 Prüfungen in der A1 Stufe mit  117 Schüler und in der A2 -Stufe mit 69 Schüler bestanden und  gezeigt, daß sie sich auf Deutsch verständigen können.

8. Sınıflar Arasında Almanca Bilgi Yarışması Düzenlendi!
 

Ortaokul Almanca Zümresi tarafından 8. sınıflar arasında Almanca Bilgi Yarışması düzenlendi. Öğrencilerin Almanca kelime bilgi ve gramerlerini yarıştırdıkları yarışmada, 8-P sınıfından Günce ÇAĞIRGAN birinci, 8-C sınıfından Berfin UZUN ve 8-F sınıfından Ada ÖZMEN ikinci ve 8-A sınıfından A. Selin YAMAN üçüncü oldu.

Es wurde ein Wettbewerb unter den 8-Kässlern organisiert!

Die 8-Klässler  haben an einem Wettbewerb, das die  Deutsch-Abteilung der TED Mittelschule vorbereitet hat, teilgenommen. Sie haben  in der  Form einer Quizshow ihre Grammatik -und Wortschatzkentnisse überprüft. Die Auszeichnungen des Wettbewerbs wurden an die unten angegebenen Schüler vergeben:

Günce Çağırgan - 8P hatte  den ersten Platz,
Berfin Uzun - 8C und Ada Özmen - 8F den zweiten Platz und
A.Selin Yaman - 8A den dritten Platz genommen.

5.Sınıf Öğrencilerimiz “Deutschland im Koffer (Almanya Bavulu)” Etkinliğine Katıldılar!

Almanca Zümresi, Alman Kültür Merkezi ile birlikte “Deutschland im Koffer  (Almanya Bavulu)” etkinliği düzenledi. Almanca 5.sınıf öğrencileri Almanya’yı daha iyi tanımak amacıyla “Berlin, Weimar, Bonn, Köln, Rostock, Dresden ve Nürnberg” istasyonlarını ziyaret ederek gruplar halinde yarıştılar. Soruları en hızlı şekilde doğru cevaplayan gruplara Alman Kültür merkezi tarafından ödüller verildi. 

Die 5-Klässler haben an der ''Deutschland im Koffer'' Ausstellung teilgenommen!

Die Deutsche Abteilung der TED Mittelschule hat an der Ausstellung “ Deutschland im Koffer” des Goethe Institutes teilgenommen. Um Deutschland besser kennen zu lernen, haben unsere Schüler aus der fünten Klasse in Gruppen an verschieden Stationen wie ”Berlin, Weimar, Bonn, Köln, Rostock, Dresden und Nürnberg” Fragen zur Landeskunde beantwortet. Diejenigen, die die Fragen schnell und genau beantwortet haben, haben vom Deutschen Goethe Institut verschiedene Geschenke bekommen.

Öğrencilerimiz Makedonya'da Yapılan PASCH-Tiyatro Kampına Katıldılar!

Ünlü Alman yazar Michael Ende'nin kaleme aldığı "Unendliche Geschichte"  adlı esere kısa film, sunum ve afiş dallarında yeni ve modern bir yorum getiren öğrencilerimiz, 20 - 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Makedonya'nın Ohrid kendinde yapılan PASCH-Tiyatro Kampına katılmaya hak kazandılar. Öğrencilerimiz, "Hiç Bitmeyen Öykü" adlı eseri günümüze yeniden uyarlayarak Almanca-Türkçe ve Makedonca dillerinde Ohrid Antik tiyatroda büyük bir kitle önünde sergileyerek başarılarını taçlandırmışlardır.

Unsere Schüler haben im “ PASCH Theather-Camp”  in Makedonien  teilgenommen.

Zum Buch “ Die unendliche Geschichte” des berühmten Autors Michael Ende haben unsere Schüler einen Beitrag geleistet. Sie haben  mit modernen Ansichten und höchster Kreativitat Kurzfilme, Vorführung zum Buch mit Videos und Posterarbeiten  gemacht. Mit diesen Leistungen haben sie die Möglichkeit erhalten zwischen dem 20. – 30. Juni.2015 in Ohrid – Makedonien am “PASCH-CAMP” teilzunehmen. Unsere Schüler haben  “Die unendliche Geschichte”  neu interpretiert und es auf deutsche, türkische und makedonische Sprache auf der Theaterbühne des “Ohrid Antiken Theaters” vorgeführt, dass von einem groβen Publik beifall bekommen hat.