Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

Dersimizdeki eğitim öğretim programımız, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda yürütülmektedir.
Dersimizin amacı; evrensel, insani, ahlaki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.
Dersimizde, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. ” sözünden hareketle, doğru din anlayışına sahip, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.,
Bu amaçlar doğrultusunda, öğrenme-öğretme sürecinde, öğretim programı aracılığıyla kazanmaları hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavramlar öğrenci merkezli yaklaşımlarla eğitim öğretimdeki yenilikler takip edilerek kazandırılır.
Zümre öğretmenlerimiz “en iyi öğretmenler, nereye bakacağını gösterip, ne göreceğini söylemeyenlerdir.” anlayışıyla kendilerini geliştirmeye devam etmektedir. 

2017/2018 yılında zümremizin etkinlik teması “Sen Değişirsen Her Şey Değişir” olarak belirlenmiş, belirlenen temaya uygun olarak planladığımız etkinlikler başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Dinin felsefe ve psikoloji boyutunu gözardı etmeden hem öğretmenlerin hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaları daha da geliştirerek okulumuza değer katmaya devam etmek birincil amacımızdır.

2017/2018 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler şunlardır:

5. sınıflarda;

 • Duamız Kararlılığımız
 • Büyük Risk
 • Görünce Ne Düşünüyoruz? 
 • Madalya Avcıları

     etkinlikleri uygulandı.

 • Öğrencilerimizin bulunduğu yaş aralığının sorumluluklarını sıralayarak, bu sorumluluklarının daha sonraki yaşantılarında kendilerine tecrübe ve kolaylık sağlaması amacıyla  “Sorumluluklarımızı Bilelim, Geleceğe Yön Verelim“ etkinliği gerçekleştirildi.

 • Tasarruf bilincini oluşturmak ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla “İsraftan Kaçalım, Kendi Kumbaramızı Kendimiz Yapalım” etkinliği gerçekleştirildi.

 • Atatürk’ün “Yurtta barış, Dünyada Barış”  sözünün  ne anlama geldiğini kavrar” kazanımı için poster çalışması yapıldı, hazırlanan posterler kolej sokağında sergilendi ve Müzik Zümresi işbirliği ile “Uzansın Şarkımız Güneşe ve Aya” etkinliği  gerçekleştirildi.

 6. sınıflarda

 • “İletişim; “Son Sözü Bana Sakla”
 • “İletişim ve Dua Dili”

   etkinlikleri uygulandı.

 • Program geliştirme uzmanları ile ortak bir çalışma yürütüldü. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında yer alan kıssalardan yola çıkarak dostluk, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, eko duyarlılık gibi değerlere yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla “Benim Hikayem” adlı kısa film çalışması yapıldı. 15 film övgüye değer bulundu.

 • Öğrencilerin Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine yönelik öğrenci merkezli çalışmalarla farkındalık yaratmak amacıyla program geliştirme uzmanları işbirliği ile  “Lider Öğrenci” çalışması gerçekleştirildi.

7. sınıflarda;

 • Vicdan;  “İyiliğin Sesi” etkinliği uygulandı.
 • Program geliştirme uzmanları  ile ortak çalışmalar yürütülerekAslı Eti’nin “Unutma Beni” isimli kitabı  yardımıyla okuduğunu anlama çalışmaları yürütüldü. Kitaptan uyarlanan oyun 7. Sınıf öğrencilerimize sunuldu. Yazar oyun sonunda bir söyleşi gerçekleştirdi.

8. sınıflarda;

 • Kazanımlara yönelik öğrenme eksikliklerinin giderilmesi ve LGS için tekrar çalışmalarının yapılması amacıyla 8. sınıf düzeyinde LGS deneme sınavları uygulandı.
 • Öğrencilerin evrenin yasalarının insan tarafından bozulmasının insanlara ve diğer canlılara verdiği ve verebileceği zararları farketmesi ve bunu düzeltmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, diğer insanlarda da farkındalık yaratmak için çaba harcamasının gerekliliğini farkedebilmesi için “Bir Sonraki Sahneyi Sen Yazabilirsin” çalışması gerçekleştirildi.

 • “Herkesin Dostu Olabilmek” etkinliği uygulandı.

Önemli gün ve haftalarda; 

 • Kızılay Haftası, Engelliler Günü, Tüketiciyi Koruma Haftası için  pano ve afiş çalışması yapıldı.

 • İspanyolca Zümresi işbirliği ile Yuva ve Mama Kampanyası yürütüldü. 500 kg. Mama toplandı.100’ün üzerinde kedi ve kuş yuvası yaparak İncek bölgesinde belirli alanlara yerleştirildi.

 • Ayrıca kulüp saatlerimize AKUT Gönüllüleri davet edilerek öğrencilerin yardım kuruluşları  hakkında bilgi edinmeleri,  insan hayatının  kutsallığı , bir olmanın beraber hareket etmenin farkındalığını yaşamaları için olanak sunuldu.

 • Masa Tenisi turnuvası düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

 • Dans Kulübü çalışmalarını Bilim Şenliği ve Bilgi Yarışmasında sergiledi.
 • Engelliler haftası için Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi işbirliği ile Empati çalışması gerçekleştirildi.

 • Etik günü için Görsel Sanatlar Zümresi işbirliği ile pano çalışması yapıldı.