İspanyolca

Amaçlar

İspanyolca dil eğitimi programımızın ana amacı, İspanyolcayı sevdirmek ve dil kapasitesini geliştirilmektir. Bu lisanda sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma yetisine sahip olmaları öğrencilerimize aynı zamanda gibi dünyaya mal olmuş şahsiyetlerin taşıdığı kültürel zenginliğin kapılarını açmaktadır.

Uygulanacak metodoloji farklı zeka teorilerini dikkate alarak verilmektedir. Bu bağlamda şarkılar, filmler, videolar, okuma metinleri, resimler, el sanatları, tiyatro, oyunlar aracılığıyla aktif bir yol izlenmektedir. Bu şekilde öğrencinin bütün duyularını kullanması teşvik edilerek, derse karşı duydukları ilgi ve motivasyon canlı tutulup yaratıcılıkları geliştirilir.

TED Ankara Koleji Ortaokulunda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersi beşinci sınıftan itibaren öğretilmektedir. Öğrencilerimizin kendi istekleri doğrultusunda seçtikleri İspanyolca dersi (5,6,7,8. Sınıflar) üç saat olarak verilmektedir. 

5. sınıfta kelime dağarcıklarını geliştiren, kendilerini tanıtmalarına, yalın açıklamalar yapmalarına ve basit cümle kurmalarına olanak sağlayan bir program çerçevesinde dersler verilmektedir. Öğrencinin en yakın çevresi olan( aile, ev, ve okuldaki konuları ele alan üniteler,) yapıcı bir şekilde dönem sonuna kadar işlenmektedir.

Devam eden sınıflarımıza öğrencilerin İspanyolca kelime ve gramer bilgisini geliştirerek, okuduğunu anlama, yazma ve sözlü ve yazılı ifade alanında belirli bir yetkinliğe ulaşmalarını sağlayarak, İspanyolca seviyelerinin uluslararası düzeyde tanınması için, öğrencilerimizi Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen ve değerlendirilen DELE (Yabancı Dil İspanyolca Diploması) sınavına girmesi teşvik ederek bu sınava hazırlamaktayız.

 

Etkinliklerimiz

Derste yapılan dinleme, dinlediğini anlama ve tekrar etme alıştırmamız ile öğrenciler kelimeleri tekrar ederken hem dans ederek eğlendiler hem de işitsel olarak İspanyolca kelimeleri seçme ve telaffuz etmeleri kolaylaştı.Böylelikle dilin öğrenimi aşamasında, öğrenciler çoklu zeka kuramına uygun olarak diğer yeteneklerini de geliştirme fırsatı buldular.

Derslerimizde öğrendikleri kelimeler ve dilbilgisi kurallarının daha kalıcı olması için kendileri ders içinde pano çalışmalarını hazırladılar ve daha sonra arkadaşları ile paylaştılar. Sadece sınıflarımızı  değil ,hazırlanan bu çalışmalar ile koridorlarımızı da renklendirdik.

Yıl içinde, öğrencilerimiz derste öğrendiklerine ek olarak çeşitli etkinlikler de hazırladıl. Yılbaşında tüm 5. Sınıflardan  gönüllü olan öğrencilerimiz ile bir koro oluşturduk ve ispanyolca yılbaşı şarkısını seslendirdik. Öğrencilermiz bu etkinlik ile öğrendikleri bu yeni dili aileleri ve sevdikleri ile paylaştılar.

İspanyolca günü ve Kırıntı etkinliği dahilinde 7. Sınıflardan bir öğrencimiz Kolej sokağında ünlü İspanyol Flamenco dans gösterisini bizlere sundu. Böylelikle bir dilin sadece dilbilgisi  değil kültürü hakkında da bilgi sahibi oldular.

Yıl boyunca derslerimizde yazılı çalışmalarımızın yanında dinleme ve tekrara yönelik de bir çok çalışma yaptık .Bu doğrultuda ,derste öğrendiğimiz ve öğrencilerin severek dinledikleri bir ispanyolca  şarkıyı 7. Sınıflardan öğrencimiz kendi yorumuyla bizlere sundu.

 

Objetivos

El principal objetivo de nuestro programa es el desarrollo de la capacidad lingüística en español y el gusto de nuestros alumnos por este idioma, es decir, que sean capaces de comunicarse verbalmente y por escrito, así como abrirles la puerta a la riqueza cultural.

La metodología utilizada tendrà en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples, usando para ello un método activo (canciones, películas, vídeos, textos, dibujos, manualidades, teatro, juegos etc.), el cual sirva para mantener su interés, motivación y desarrollar su creatividad.

En el colegio TED Ankara, empezamos a impartir la asignatura de español en quinto curso. Diseñamos el programa segùn las preferencias de los estudıantes. Cada grupo recibe tres clases de español a la semana.

En el primer curso de  español se enfatiza el aprendizaje de vocabulario y oraciones sencillas de presentación y descripción y se continuará de forma constructiva hasta el final del curso.

En los cursos siguientes, ademàs de amplìar  y reforzar los conocimientos gramaticales y lèxicos, nos centramos en mejorar las habilidades de comprensiòn oral y escrita y expresiòn oral y escrita.  Para un reconocimiento internacional de su nivel de español, los preparamos para presentarse al examen DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) del Instituto Cervantes.

Actividades

Los estudiantes participan en las clases con actividades diseñadas teniendo en cuenta la teoria de las inteligencias multiples. Por ejemplo a través de la interpretación de canciones en español que favorecen el desarrollo de las habilidades de expresión oral  y enriquecen su vocabulario.

Aquí los estudiantes realizan una actividad reclacionada con lo aprendido en las clases para exponer en los murales de los pasillos compartiendo sus trabajos con el resto del colegio.

Durante el año escolar los estudiantes preparan actividades extracurriculares para presentar a los padres de familia y amigos. Aquí vemos el coro integrado por estudiantes voluntarios de quinto (5) grado. Ellos cantaron la cancion de navidad y compartieron sus nuevas experiencias con el idioma español.

Para celebrar el dÍa del idioma Español y el festival de Kırıntı, los estudiantes de séptimo (7)  grado realizaron muestras culturares de los paises de habla hispana. Aqui vemos una estudiante bailando flamenco. Las clases tambien incorporan los aspectos socio- culturales de estos paises.

Simultáneamente con las actividades de expresión escrita los estudiantes interpretan canciones. En esta foto una estudiante de séptimo (7) grado canta con su propio estilo canciones en español.