Bilişim Teknolojileri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM 

Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi; 5 ve 6. sınıflar düzeyinde haftada iki saat zorunlu, 7 ve 8.sınıf düzeylerinde haftada iki saat seçmeli ders olarak okutulmaktadır.


Ayrıca Seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerimiz kapsamında, 8. sınıflarda BTEC 2. Seviye Bilişim Teknolojileri Sertifika Programı (BTEC Level 2 Certificate In Information Technology - IT) uygulanmaktadır.


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretimimizin temel amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizi teknoloji ve bilgisayar okuryazarı olarak geleceğin yeni nesil teknolojilerine uyum sağlayabilecek temel becerilere sahip, onları kullanabilme özgüvenine ve farkındalığına ulaşmış, gelecekte ben de varım diyen bireyler olarak yetiştirebilmektir.


Öğrencilerimizin hızla değişen ve gelişen teknoloji dünyasında etkin bir yere sahip olabilmeleri için belirlediğimiz hedeflerimiz ve bu doğrultudaki uygulamalarımız şu şekildedir:

  • Öğrencilerimizin; kodlama, robotik, maker ve 3D Printer eğitimleri ile eleştirel, yaratıcı, analitik ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek,
  • Öğrencilerimizin hazır bilgiyi kullanan ve teknolojiyi tüketen bireyler değil aynı zamanda üretebilen bireyler olmasını sağlamak,
  • Öğrencilerimizin soyut düşünme ve mantıksal algoritma kurabilme becerilerini geliştirmek,
  • Öğrencilerimize, problemleri bilgi-işlemsel düşünmenin kavramları ile analiz edebilmeyi öğretmek ve çözümü için gerekli bilgi ve zihinsel becerileri kazandırmak,
  • Öğrencilerimizin günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmesini sağlamak,
  • Öğrencilerimize ürün tasarım sürecinin ne olduğunu, hazırlık çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini ve ürün odaklı çözümlerin nasıl bulunabileceğini analiz edebilme becerisi edindirmek,
  • Öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini kullanarak bilimsel bilgiye ulaşmada etik değerlere ve dijital güvenliğe uygun davranmalarını sağlamak,
  • Öğretmen eğitimleri ile teknolojinin derslerde daha etkili ve verimli kullanımına destek olmaktır.

Öğrencilerimizin motivasyonunu artırarak zevk ve heyecanla öğrenmelerini sağlayarak  gelişen teknolojiler doğrultusunda, yeni öğretim materyallerini tanımalarını ve kullanmalarını desteklemekteyiz. Ayrıca proje destekli etkinlikler ile öğrencilerimizin derslerimize aktif katılımlarını sağlamakta ve üretme heyecanını teşvik etmekteyiz.

Dersimiz kapsamında katıldığımız ulusal ve uluslararası etkinlikler:

1.First Lego League (FLL)
2. Bilge Kunduz Etkinliği (Uluslararası Enformatik ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Etkinliği)
3. Avrupa Kod Haftası Etkinlikleri
4. Kod Saati Haftası Etkinlikleri
5. Güvenli İnternet Günü Etkinlikleri
6. Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri
7. Bilişim Haftası Etkinlikleri
8. İnternet Haftası Etkinlikleri
9. TED Technology Fair Etkinliği
10. Minecraft Education Challenge

 

Screen Shot 2020 10 16 at 13.09.54

Screen Shot 2020 10 16 at 13.10.17 copy