Müzik

MÜZİK

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda, öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların;

 • Bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, 
 • Ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, 
 • İlgi ve yeteneklerini keşfetmelerini, 
 • Yarışmalara hazırlanmalarını ve yönlendirilmelerini,
 • Müzik aleti çalan öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerini,
 • İstekli öğrencilerin müziğin ilgili alanlarına yönlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

 Okulumuzda müzik eğitimi her boyutta alanında uzman, donanımlı ve tecrübeli müzik öğretmenlerinden oluşan kadromuz tarafından verilir. Tüm birimler tarafından kullanılan sahne sanatları salonlarımızın yanı sıra ortaokul binamızda müzik eğitimi için ayrılmış 4 müzik atölyesi, iki vurmalı ve yaylı çalgılar çalışma atölyesi, bir orkestra çalışma salonu bulunmaktadır. 

GENEL MÜZİK EĞİTİMİ

 Okulumuzdaki müzik eğitiminin temel boyutu olan ‘Genel Müzik Eğitimi’  haftada bir ders saati olarak uygulanır ve tüm öğrencilerimiz için zorunludur. Derslerimizin içerikleri hazırlanırken MEB’in ‘Müzik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan aşağıdaki dört temel öğrenme alanı esas alınmıştır:

 • Müzik Kültürü 
 • Müziksel Algı ve Bilgilenme
 • Müziksel Yaratıcılık
 • Dinleme-Söyleme 

Öğrenciler müzik derslerini kendi şubeleri için belirlenmiş müzik atölyelerinde yaparlar, müzik atölyelerimiz dersin özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde donatılmış sınıflardır. 

Genel müzik eğitimi yani müzik dersi tüm öğrencilerimiz içindir; hiçbir zaman bir yetenek ve beceri dersi olarak görülmez, bu şekilde planlanmaz.  Bizler ilgi ve beceri düzeyi ne olursa olsun her öğrencinin sanat dallarını tanıması, bilgi edinmesi, deneyimlemesi gerekliliği düşüncesinden yola çıkarak müzik derslerimizde her bir öğrencimize müzik kültürünü vermeyi amaçlıyoruz. Öğrencimizde müzik sevgisini geliştirirken müzik derslerinde her öğrencimiz, sınıf içi çalışmalarında, çeşitli enstrümanları deneme fırsatı bulur, seslerini ve nefeslerini doğru kullanmayı öğrenir, farklı müzikal uygulamaları deneyimler. Müzik yoluyla öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek, onları toplum içerisinde sosyalleştirmek, iletişim becerilerini geliştirmek, insan ilişkilerinde dayanışma ve paylaşım gibi değerli davranışlar kazanmasına ve sergilemesine yardımcı olmak, aidiyet duygusu kazandırmak, müziğin toplumsal gelişmede sürekli olarak etkin rolü bulunan kültürel bir etkinlik olduğunu kavratmak amaçlarımız arasındadır. Sınıf içerisinde özel ilgi veya yetenekleriyle dikkat çeken öğrenciler ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre müzik etkinliklerine yönlendirilirler.

ENSTRÜMAN EĞİTİMİ 

Özel yetenekleriyle dikkat çeken, ilkokul çalgı gruplarında yer almış veya kendi çabasıyla belli düzeyde enstrüman çalan ya da çalmak isteyen öğrencilerimizin yeni bir enstrüman öğrenmeleri, bu doğrultuda kendilerini geliştirmeleri, sunmaları amacıyla yer alabilecekleri oluşumlar “TED Gençlik Senfoni Orkestrası, Pop Grubu, Rock Grubu, Gitar-Ukulele Topluluğu,  ‘Vurmalı Çalgılar Topluluğu, Trampet Takımı” vb. topluluklardır. Bu gruplar çalışmalarını seçmeli müzik derslerinde sürdürdükleri gibi gerek görüldüğünde okul dışı zaman dilimlerinde ek çalışmalar şeklinde de çalışabilmektedir.

TED GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASI 

 Uzun yıllar boyunca okul içi ve okul dışında ses getiren etkinliklere imza atmış ve atmakta olan yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılardan oluşan senfoni orkestramıza 6. sınıftan itibaren, çalgısında belli seviyeye ulaşmış veya daha önce hiç enstrüman çalmamış fakat ilgi ve yeteneği olan her öğrenci başvurabilir, orkestra hocalarımız tarafından yapılan değerlendirmede uygun bulunan öğrenciler orkestrada yer almaya hak kazanırlar, liseye geçtiklerinde de dilerlerse devam edebilirler. Okulumuz, orkestrada yer alan öğrencilerimize yıl boyu kendilerinde kalmak üzere çalgı temin etmekte olup öğrenciler tercihen kendi çalgılarını da kullanabilirler. Orkestrada yer alan öğrenciler bireysel çalgı eğitimi için müzik derslerinde çalgı atölyelerine geçer ve oradaki çalgı öğretmeniyle çalışırlar, toplu çalma çalışmaları ise seçmeli müzik derslerinde şef eşliğinde yapılır. Orkestrada yer almak isteyen öğrencilerimizin seçmeli ders olarak ‘Müzik’ seçmesi gereklidir. 

POP – ROCK ORKESTRALARI- KARMA ÇALGI GRUPLARI

Her sınıf seviyesinde ayrı oluşturulan gruplardır. Okul içi ve okul dışı etkinliklerde, yıl sonu sanat konserlerinde sahne alırlar. Bu tür müziğe ilgi duyan, temelde piyano-klavye-gitar (akustik, elektro, bas) bateri, perküsyon, bağlama vb. çalgıları basit de olsa belli bir seviyede çalabilen öğrenciler ile üflemeli, yaylı veya elektronik çalgıları çalabilen ve solo şarkı söyleme istek ve yeteneğine sahip öğrenciler bu gruplarda yer alabilirler. Pop-rock grupları seçmeli müzik derslerinde kendilerine ayrılan müzik atölyesinde müzik öğretmenleri eşliğinde çalışmalarını yapar, bu gruplarda yer almak isteyen öğrencilerin seçmeli ders olarak ‘müzik’ seçmeleri gereklidir. 

GİTAR – UKULELE TOPLULUĞU

5-8. Sınıf seviyelerinde gitar ve ukulele çalmayı öğrenmek isteyen veya daha önce belli bir seviyede bu çalgıları çalmış olan öğrencilerimiz bu eğitimden faydalanabilir, toplulukta yer alabilirler. Gitar ve ukulele topluluğumuz okul içi ve okul dışı etkinliklerde, konser ve dinletilerde, yıl sonu sanat etkinliklerinde sahne alırlar. Öğrencilerin kendilerine ait çalgılarının olması gerekmektedir. Derslerimiz uzman öğretmenlerimiz tarafından seçmeli müzik ders saatlerinde toplu olarak verilir. Yeni bir enstrüman öğrenme sürecinin gerekliliklerini yerine getirebilecek öğrencilerimiz tarafından tercih edilmelidir. Bu çalgı topluluğunda yer almak isteyen öğrencilerin seçmeli ders olarak ‘müzik’ seçmeleri gereklidir.

VURMALI ÇALGILAR TOPLULUĞU 

 Vurmalı Çalgılar grubumuz 5-8. sınıf düzeylerindeki öğrencilerimiz için olup çalışmalarını seçmeli müzik derslerinde ve müzik dersi saatlerinde  gerçekleştirir.  Djembe, Bongo, Kajon, Davul çeşitleri ile marakas, tef, zil gibi çeşitli vurmalı çalgılar kullanılır, bu çalgılar okulumuzda mevcut olup öğrencilerimize çalışma sırasında verilir. Grubumuz okul içi ve okul dışı etkinliklerde, konser ve dinletilerde, yıl sonu sanat etkinliklerinde çalışmalarını sergiler.

TRAMPET TAKIMI

Daha çok resmi törenlerde, milli bayramlarımızda (çoğunlukla gezici olarak) görev alan trampet takımımız çalışma ve etkinliklerde okulumuzun kendilerine tahsis ettikleri trampetleri kullanırlar. Seçmeli müzik derslerinde ve müzik ders saatlerinde müzik öğretmenimiz rehberliğinde çalışmalarını sürdürürler. Trampet çalışmaları aynı zamanda ritmik adımlar da atılması gerektiğinden kinestetik becerileri de geliştirmektedir. 5-8. Sınıflar düzeyinde çalıştırıcı öğretmenimizin yaptığı değerlendirmede uygun bulunan öğrencilerimiz katılabilirler.

SES – KORO EĞİTİMİ

Ses eğitimi ortaokulumuzda yaş grubu özellikleri dikkate alınarak verilmektedir. Ortaokul 5-8. sınıf öğrencileri ergenlik sebebiyle ses değişim/gelişim döneminde yani mutasyonda olan yaş grubudur. Ses değişimi, buluğ (püberte) çağındaki çocuklarda ses eğitimi açısından ileriki yaşlardaki konuşma ve şarkı söylemedeki başarıları için son derece önemli ve dikkat gerektiren bir konudur. Ancak kızlarda 16, erkeklerde 18 yaş öncesi profesyonel anlamda ses eğitimine başlanmamalıdır. Tüm bu bilgilerden hareketle okulumuzda gerek müzik derslerimizdeki, gerek koro ve benzeri çalışmalarımızdaki ses eğitimimizin amacı, bu özelliklere uygun olarak konuşma ve şarkı söylemede doğru nefes ile ses üretip kullanmasına yönelik davranışları kazandırmaktır. 

ORTAOKUL KOROMUZ

Ortaokul Koromuz; polifonik korolar şenliği, koro ve sanat festivalleri, yıl sonu kültür-sanat etkinlikleri, milli bayramlarımız ve törenler olmak üzere okul içinde ve dışında başarılı konserler vererek okulumuzu başarı ile temsil etmektedir. Koromuz 5-8. Sınıf düzeyindeki öğrencilerimizden oluşur, ilgi ve yeteneği olan her öğrenci başvurabilir, koro hocalarımız tarafından yapılan değerlendirmede uygun bulunan öğrenciler okul korosunda yer almaya hak kazanırlar. Koro seçmeleri her senenin başında tüm öğrenci ve velilerimize duyurulur. Okulumuz ilkokul korosunda yer almış olan öğrencilerimiz ortaokul korosunda direk devam edebilirler. Koro çalışmaları haftada bir veya iki gün okul çıkışına denk gelen saatlerde  ‘Spor Sanat’ binamızda bulunan ‘Koro Odası’nda en az iki öğretmen rehberliğinde gerçekleşmektedir.  

Koro çalışmalarımızın temel hedefi eser ortaya koymak gibi görünse de, bu çalışmalarda diğer kazanımlarımıza ulaşmak için aşağıdaki işlem basamakları uygulanır:

 • Öğrencilere ses hijyeni ve fizyolojisi hakkında kısa bilgiler verilir.
 • Vücut esneme çalışmaları yapılır.
 • Doğru duruş hakkında her öğrenciyi uyararak ve kontrol ederek doğru duruş (posture) alışkanlıkları kazandırmaya çalışılır.
 • Doğru nefes kontrolleri yaparak yanlışların düzeltilmesine çalışılır.
 • Ses üretiminde ses şiddeti ile ilgili bireysel kontrol, fazla eforlu ve volümlü olan öğrencilerin ses şiddetlerinin kontrolü, yumuşak fonasyon alışkanlığının edindirilmesine çalışılır.
 • Rezonans ve artikülasyon çalışmaları yapılır.
 • Çalışılacak parçaların prozodik yapılarına uygun konuşma çalışmaları yapılır.
 • Kısa süreli (20 dakikayı geçmeyen) eser çalışmaları yapılır. 

Bizler TED Ankara Koleji çatısı altında müziğin birleştirici gücü ile kenetlenmiş büyük bir aileyiz…