Matematik

MATEMATİK

Amaçlar

Okulumuzda, öğrencilerimizin, hızla değişen ve gelişen dünyamızda etkin bir yere sahip olabilmeleri için her türlü olanağın sağlanması amaçlanmaktadır. Matematik derslerinde, öğrencilerin ilgi ve meraklarını arttırarak öğrenciyi kendi öğrenmesinden sorumlu tutan, matematik ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyan öğrenme ortamları sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin gelişen dünyada matematiğin giderek artan önemini anlamasını, günlük yaşam ile ilişkili uygulamaları yapabilmesini, bugün ve gelecekte karşılaşacağı sorunların çözümünde matematiksel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlamak amacıyla matematik okuryazarlıklarını geliştirmek hedeflenmektedir.

Okulumuzda, matematik öğretiminde kavramaya, problem çözmeye (öğrencilerimizin problem çözümlerinde kendi stratejilerini geliştirmesi, kendi düşüncelerini kullanarak çözümü araştırması ve bunları sunması), eleştirel ve yaratıcı düşünmeye (keşfetmeye, tahmin etmeye, zihinden işlem yapmaya), tartışmaya, araştırma yapmaya ve teknoloji kullanmaya ağırlık verilmektedir. Bütün öğrencilerimize bireysel özelliklerine ve altyapılarına göre matematik çalışma ve öğrenme desteği sağlanmaktadır.

Bireysel öğrenmenin yanında, öğrencilerimizin paylaşarak ve gerektiğinde yarışarak projeler, oyunlar üretebildiği bir öğrenme ortamının sunulduğu matematik derslerimiz, buluş, soru - cevap, problem çözme, tartışma, oyun, araştırma, grup çalışması gibi yöntemlerle ve cağa uygun teknolojik uygulamalarla eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde işlenmektedir. Ders tasarımlarımız Geogebra, Nearpod, Padlet, Poll Everywhere, Kahoot, Plickers, TearcherMade vb. web araçları ile zenginleştirilmektedir.

5 – 8 Matematik Dersi Öğretim Programına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf

Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

Kanguru, Caribou, Mathletics ve Gauss Matematik Yarışması gibi uluslararası, Türkiye Okullararası Zekâ Oyunları Şampiyonası, Türkiye Zekâ  Oyunları Yarışması (Oyun) ve Beyin Olimpiyatları gibi ulusal yarışmalara katılmakta ve her sene önemli başarılar elde edilmektedir. Bu yarışmalarla öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeyi , zorlayıcı matematik etkinlikleri ile karşılaşmaları için fırsatlar sunmayı, matematiksel dil kullanımının önemini ve evrenselliğini fark ettirmeyi, problem çözme deneyimine ek olarak, ilginç matematik bulmacaları ve etkileşimli matematik etkinlikleri yoluyla matematiğe karşı olumlu motivasyon ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

1    2

7    8

Zeka Oyunları ve Matematik Uygulamaları Seçmeli Derslerimiz

’Zekâ’nın gerçek göstergesi bilgi değil, hayal gücüdür.’’
Einstein

Seçmeli derslerimizde öğrencilerimizin akıl yürütme, yorumlama, yaratıcılık, dikkat toplama, odaklanma, problem çözme gibi becerileri kazanmaları, eğlenceli vakit geçirmeleri ve matematiğe farklı bir pencereden bakmaları hedeflenmektedir.

 Okul İçi Etkinlikler

3

4    5    6

 Sınıflar Arası Takım Yarışmaları

Öğrencilerin problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmeleri, hızlı ve doğru karar verebilmeleri, takım halinde çalışma becerilerini geliştirebilmeleri, kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanımaları amacıyla her sene sınıflar arası takım yarışmaları düzenlenmektedir.

9    10

Çevrim İçi Etkinlikler

Çevrim içi etkinliklerle öğrencilerimizi akademisyenlerle ve farklı seviyelerden öğrencilerle buluşturulmaktadır.

12    11

Gezilerimiz 

Öğrencilerimize matematiği soyut olmaktan çıkarıp elle dokunulur, gözle görülür bir hale getiren müze ziyaretleri ve geziler düzenlenmektedir.

14    15

13    16