Fransızca

FRANSIZCA

Amaçlar

Fransızca Dil Eğitimi programımızın temel amacı Fransızcayı sevdirmek , ikinci bir yabancı dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Fransızca eğitimi çok kültürlü anlayışa yönelik , öğrenci merkezli olarak verilmektedir.Fransızca derslerinde okuma , yazma , konuşma ve anlamaya yönelik çalışmalar yapılır.Dil bilgisi ve kelime bilgisi bu dört temel dil becerisi içinde verilir.

5, 6, 7 ve 8. sınıflarda verilen Fransızca Dil eğitimi öğrencilerimizin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini en iyi seviyeye getirmeyi amaçlar.

5. sınıfta başlayan Fransızca dil eğitiminde okuma - yazma , dilin genel kuralları ve kültürel kavramlarla birlikte Frankofoni ‘yi tanıtıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Fransızca dersleri drama, film, eğitici oyunlar, şarkı ve görsel materyallerle desteklenmektedir.

Fransızcadaki yeterlilikleri ölçmek için tüm Avrupa ülkeleri tarafından onaylanan DELF sınavına öğrencilerimiz  A1 – A2 düzeyinden girmektedir. 

Objectifs

L'objectif principal de notre programme de l'enseignement de la langue française est faire aimer le français, de donner envie d'apprendre une deuxième langue étrangère.

L'enseignement du Français est dispensé avec une approche multiculturelle, centrée sur les élèves. Des exercices de lecture, d'écriture, de conversation et de compréhension sont exécutés durant les cours de Français.

La grammaire et le vocabulaire sont enseignés dans le cadre de ces quatre aptitudes linguistiques principales.

L'enseignement du Français dispensé dans les classes de 5e, 6e, 7e et de 8e a pour but d'élever au meilleur niveau les aptitudes de nos élèves à communiquer par voie écrite et orale.

L'enseignement de la langue Française qui commence en classe de 5e comprend des travaux de présentation de la francophonie avec lecture/écriture, les règles générales de la langue et des notions culturelles. Les cours de Français sont supportés par des pièces de théâtre, des films, des jeux instructifs, des chansons et des matériels visuels.

Nos élèves se présentent aux niveaux A1 – A2 de l'examen DELF approuvé par les pays de l'Europe et destiné à mesurer leur qualifications. 

Etkinlikler

Francophonie etkinliğinde, öğrenci korosu ünlü Fransızların şarkılarını seslendirdi ve şarkılarda öğrencilerimiz dans gösterisi yaptılar.

Fransız hikayeci Matthieu EPP akordeon eşliğinde “İnsan Yiyen Dev Hikayeleri” adlı müzikli hikaye sunumu yaptı.

Fransız dilini tanıtmak ve sevdirmek amacıyla sınıflarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiren lise öğrencilerimize,  ortaokuldan öğrencilerimiz Fransızca şarkılarda dans ederek eşlik ettiler.

5.sınıf öğrencilerimiz, Fransızca geleneksel okul şarkılarını  seslendirerek küçük bir konser verdiler.