Burslar

BURSLAR

TED Ankara Koleji Vakfı, başarının ödüllendirilmesi gerektiği ilkesinden hareketle, aşağıdaki kriterler doğrultusunda her yıl onlarca öğrenciye çeşitli başarı bursları vermektedir.

 
VAKIF BAŞARI BURSLARI
 
1. Ortaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimizden ilk on dereceye girenlerden birinciye %100, ikinci ve üçüncülere %50 indirimli, 4-10. dereceye girenlere %25 indirimli okuma hakkı tanınmaktadır.
2. Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerden; TÜBİTAK seçme sınavlarında başarı gösterip, Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda 1., 2. ve 3. olarak madalya kazananların; ECIS (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği) tarafından düzenlenen Novice League Matematik Yarışmalarında bireysel olarak tam puan alanların; Vakfımız Okullarının 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden, okudukları öğretim yılında kendi sınıf düzeylerinde 1, 2, ve 3. olanların sonraki öğretim yılına ait okul ücretlerinin %30'u da başarı bursu olarak yine Vakfımız tarafından karşılanır. Başarı bursu verileceklerin seçiminde bitirilen sınıfa ait başarı ve davranış bilgileri, yıl sonu ağırlıklı not ortalaması gibi kriterler dikkate alınır.
3. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları öğrencisi olup, Milli olduğu branşta, Okulların varsa Okul takımlarında oynaması şartıyla, takımın olmadığı branşlarda ise Yönetmeliğe uygun şartlarda Milli Sporcu olması halinde ve aşağıda yazılı yarışmalar neticesinde ve bahsi geçen yarışmalarla sınırlı olmak üzere, Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda belirtilen müsabakalara ilişkin verilmiş A ve B "Milli Sporcu Belgesi”ne sahip olanlar "Sporda Üstün Başarı" kapsamında kabul edilerek Sporcu Bursundan yararlanabilirler:
  1. Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,
  2. Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,
  3. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupa finalleri,
  4. Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri, 
  5. Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları,  
  6. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, 

Bu koşulları taşıyan öğrencilerin velilerinin, Milli Sporcu Belgesi’ne esas müsabakanın sona ermesini takip eden bir ay içinde, öğrenciye ait Milli Sporcu Belgesi’yle birlikte öğrencinin okuduğu Okul Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.  

Yapılan başvuru üzerine sporcu öğrencinin öğrenim ücretinde, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere %80 oranında indirim yapılır, aynı dönemde birden fazla milli olunması halinde bu hak sonraki eğitim-öğretim dönemlerini kapsamaz. İçinde bulunulan eğitim-öğretim yılının bitiminden sonra (yaz tatili süresinde) bu hakkı elde etmiş sporcu öğrenci, takip eden eğitim-öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere bu burstan yararlanabilir. 

Sporcu Bursu kapsamında bu burstan yararlanan öğrencilerden, disiplin cezası alanlar, mazeretsiz olarak okul takımlarının çalışmalarına ve müsabakalara katılmayanlar, sınıf tekrarı yapanlar (uzun süreli sakatlanma, rapor alma hariç), Okulunu ve TED Ankara Koleji Vakfını küçük düşürücü beyan ve eylemlerde bulunanlar; müteakip dönemde koşulları sağlasalar dahi burstan yararlanamazlar.

 

4. Okullarımızda öğrenim gördüğü sırada anne veya babasından en az birinin veya yasal vasisinin ölümü ya da SGK Yasalarında belirtilen malüllük halinin ortaya çıkması durumunda ve ihtiyaç koşuluna uyması halinde yapılacak araştırma ve değerlendirme neticesinde belirlenecek süre için ve oranlarda "Öğrenci Okutma Fonu" adıyla Vakfımız tarafından oluşturulmuş fondan öğrencinin yararlandırılması mümkündür.

MEB Ücretsiz Okuma

Okullarımızda öğrenim görmekte olan öğrenciler, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" doğrultusunda ücretsiz okuma başvurusu yaparlar. Başvurular ilan edilen kayıt dönemi içerisinde velilere okul portalından duyurulur. Okulumuzda kayıt yenileme süresi içerisinde usulüne göre başvurular kabul edilir ve yeni öğretim yılının başladığı ilk ay içerisinde değerlendirme sonuçları ilgili velilerimize bildirilir. Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir.