Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Müdürlüğü, TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının kurum kimliğinin; kurumun çalışanları, hedef grupları ve kamuoyunda algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi yönünde kurumumuzun kalite politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

Basınla ilgili çalışmalar

Kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetler ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılar, hazırlanan basın bültenleri yoluyla basına ve kamuoyuna duyurulmakta, medyanın okulumuzla ilgili gelişmeleri, haberleri yakından takip etmeleri sağlanmakta, gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantıları düzenlenmektedir. Yazılı ve görsel basında çıkan eğitim ve kurum haberlerinin takibini yapan birimimiz, bunları arşivlemekte, gerekli görülen durumlarda ilgili birimleri güncel haberlere ilişkin bilgilendirmektedir. 

Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri

TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında organize edilen kültür, sanat, spor vb içerikli seminer, sergi, toplantı, tören, fuar, konser vb. etkinliklerin gerçekleşmesinde diğer birimlerle koordineli olarak çalışan Kurumsal İletişim birimi bu organizasyonların gerçekleşmesi sürecinde gerekli halkla ilişkiler duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yerine getirmektedir. Kurumsal sosyal medya hesapları birimimiz tarafından yürütülmektedir. Okulumuzun genel tanıtımı için kitap, kitapçık, broşür vb. materyalleri hazırlayan birimimiz, diğer birimlerimizin hazırladıkları çeşitli kitap, kitapçık, broşür vb. yayınların tasarımında da profesyonel destek sunmaktadır.

Okulumuzun resmi internet sitesi www.tedankara.k12.tr’nin içeriği birimimizce güncellenmektedir. Ayrıca kurumsal iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere grafik, fotoğraf, sunum, video vb. görsel-işitsel, dijital/basılı materyal de birimimizce hazırlanmaktadır.

İç ve dış paydaşlarla kurum ilişkilerini pozitif yönde geliştirecek faaliyetlerde bulunan, veli-okul diyaloğu ve iş birliğinin en sağlıklı ve verimli biçimde yürütülmesi için çaba gösteren birimimiz, e-posta, telefon, faks, bireysel görüşme, vb. iletişim kanallarıyla bilgi almak veya öneri/istek/sorun bildirmek üzere yapılan başvuruları yazılı ya da sözlü olarak en kısa zamanda cevaplandırmakta veya talepleri ilgili kişi/bölüm/ kısımlara yönlendirmektedir. Birimimiz, okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veli arasında kurulan sağlıklı iletişimin, kurum kimliğini yansıtan en önemli ögelerden biri olarak görmekte ve çalışmalarını bu hedef doğrultusunda yürütmektedir. Velilerimiz her türlü soru, sorun ve önerilerini,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta göndererek veya 586 90 00/4211-4212 no.lu telefonlardan birimimizle iletişime geçebilmektedirler.