Program Geliştirme, Ölçme Değerlendirme

Program geliştirme, ölçme değerlendirme uzmanları Okul Müdürlükleri bünyesinde misyon, vizyon ve Kurum Kalite Politikası doğrultusunda eğitim-öğretimin niteliğini arttırmak ve standardizasyonu sağlamak amacıyla diğer akademik bölümler ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmektedir.

pgAnasayfa