Okul Sağlığı ve Güvenliği

TED Ankara Koleji Vakfı çağdaş eğitimin vazgeçilmez prensibi olan sürekli gelişim anlayışını en temel politikalarından biri olarak benimsemiş ve kendisini daima günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre yenilemeyi, geliştirmeyi ilke edinmiştir
 
Kampus hayatına geçiş, eğitimde yeni açılımların ve yepyeni planlamaların hayata geçirilmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda, kurumumuzda 2005-2006 öğretim yılının 2. döneminde faaliyete geçen Okul Sağlığı ve Güvenliği Kurulu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için büyük önem arzetmektedir.
 
Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan sağlık durumunu en iyi seviyeye çıkarmak , okul ve çevresinden gelebilecek zararlı etkenler nedeniyle onların sağlığının bozulmasını önlemek; gerek biz eğitimciler, gerekse velilerimiz için en öncelikli konudur.
 
Okul Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işte bu amaç doğrultusunda kurumumuzda görevli idareci, öğretmen, çalışan, öğrenci ve Okul Aile Birliği temsilcilerinin birlikte sorumluluk aldığı ve detaylı bir hazırlık ve araştırma sürecinin ardından faaliyete geçen bir yapı olma özelliğini taşımaktadır.
 
Kurumun tüm paydaşlarının sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek koşulları belirleyerek gerekli önlemleri almak, herkesin kendisini mutlu ve güvende hissettiği bir eğitim ortamının sürekliliğini sağlamak, kurumda okul sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek üzere eğitim faaliyetlerinde bulunmak bu Kurulun temel işlevidir.
 
Dünyada gelişmiş ülkelerde tüm okulların önemle üzerinde durduğu, ancak Türkiye'nin henüz yabancı olduğu okul sağlığı ve güvenliği kavramını "çocuktan çocuğa, çocuktan toplumun tümüne" anlayışıyla okul yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek hepimizin en büyük dileğidir.