Aidiyet

M. Kemal Atatürk'ün çağrısı üzerine Cumhuriyeti kuran kadroların önderliğinde 31 Ocak 1928 tarihinde kurulan Türk Eğitim Derneği’nin 1931 yılında açtığı ilk özel Türk okulu olan TED Ankara Koleji, Türkiye’nin geleceğine yön veren nice nesillerin yolunu aydınlattı ve aydınlatmaya da devam ediyor.

Türk Eğitim Derneği’nin ve okulumuzun kuruluş amacı, misyon ve vizyonunu başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza aktarmak, aidiyet duygularını geliştirmek, okulumuzun tarihini, temsil ettiğimiz değerleri, kurucumuz Büyük Önder Atatürk’e duyduğumuz bağlılık ve sevgimizi ifade etmek, TED Ankara Koleji’nin eğitim-öğretim verilen bir mekandan öte, paylaşılan ortak bir geçmiş, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek olarak algılanmasını ve yaşanmasını sağlamak amacıyla Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Kısmımızda tüm sınıf düzeylerinde gerçekleştirilen “Aidiyet” çalışmalarından örnekleri bu bölümde sizlerle paylaşmak istedik.