Fen Bilimleri

FEN BİLİMLERİ
Amaçlar

Fen Bilimleri dersi öğretiminin temel amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak yetişmesidir.

Bu temel hedef kapsamında öğrencilerimizin;

  • Gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerini,
  • Bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi yaşam becerilerini,
  • Fen Bilimlerini; teknoloji, Matematik ve mühendislikle bütünleştirmeyi sağlayan mühendislik ve tasarım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizin bireysel ya da grup olarak çalışmalarına imkan verecek şekilde düzenli olarak laboratuvarlarda deneyler yapmaktayız.

 

   lab foto

ÇOKLU ÇÖZÜMLER PROJESİ KAPSAMINDA STEM ETKİNLİKLERİ 

STEM etkinlikleri ile öğrencilerimizin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi seviyelerini arttırmaları ve günlük yaşamlarındaki problemleri çözebilmeleri için yaratıcı çözümler üretmeleri hedeflenmektedir. Öğrenme sürecinde öğrencilere gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş problemler verilmekte ve çözüm aşamasında öğrencilerin mühendislik tasarım sürecini izleyerek ürün tasarlamaları hedeflenmektedir.

Sınıflarında ve fen laboratuvarlarında keyifli bir öğrenme ortamına sahip olan öğrencilerimiz, bir yandan akıl yürütme, yorumlama, tahmin etme, değerlendirme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, karşılaştırma, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi becerilere sahip olurken, diğer yandan da konu dahilindeki kazanımları edinirler.

WEB EĞİTİM ARAÇLARI

Plickers gibi web eğitim araçları Fen Bilimleri derslerinde kullanılan Plickers, Kahoot, Padlet gibi Web araçları ile öğrencilerimizin motivasyonunu arttıran ve öğrenme ortamlarını zenginleştiren içerikler sunmaktayız.

HI-TECH SINIFI VE PLANETARYUM

Hi-Tech sınıfında ve Planetaryumda yapılan Fen Bilimleri dersleri ile 3 boyutlu içerikler kullanarak öğrencilerimizin konuları keyifle öğrenmelerini amaçlamaktayız

hi Tdch 4    Hi Tech 1

Hi Tech 2    Hi Tech 3

SEÇMELİ BİLİM UYGULAMALARI DERSLERİ

Seçmeli Bilim Uygulamaları dersleri kapsamında öğrencilerimizin, akıl yürütme, yorumlama, yaratıcılık, problem çözme, kendini ifade etme, gözlem ve model oluşturma gibi becerileri kazanmaları ve bir bilim insanı gibi çalışarak ürün oluşturmaları amaçlanmaktadır.

BİLİM ŞENLİĞİ

Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz Bilim Şenliği ile; 

  • Öğrencilerimizde bilimsel merak uyandırmak, bilimsel tutum ve becerilerinin geliştirilmesine olanak hazırlamak, 
  • Öğrencilerimizin bir bilim insanı gibi soru sorarak, gözlem yaparak, tahminde bulunarak, hipotez kurarak, araştırmayı tasarlayarak, hipotezi test ederek, verileri kaydederek ve sonuçlar çıkararak bilimsel yöntem basamaklarını uygulamasını sağlamak, 
  • Yeni keşiflere ve çözümlere ulaşma heyecanı kazandırmak, 
  • Fen Bilimlerinin zevkli ve günlük yaşamın bir parçası olduğunu göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

Ortaokul Kolej Sokağı’nda düzenlenen Bilim Şenliği’nde,  öğrencilerimiz hazırladıkları projeleri arkadaşları, öğretmenleri ve velilerine sunarlar.

Kolej Sokağı’ndaki ahşap materyaller bölümündeki palanga, kasnak, Da Vinci Köprüsü ve Ballvivor oyunu öğrencilere bilimin eğlenceli dünyasını sunar.

Kolej Sokağı orta alanda Fen Bilimleri öğretmenlerinin yaptığı filin dev diş macunu ve kuru buz deneyleri gibi etkinlik ve deneyler öğrencilere keyifli ve coşkulu anlar yaşatır.

Bilim Şenliği günü, Fen Bilimleri laboratuvarında, anaokulu öğrencilerimize  deney ve etkinlikler yapılarak bilimin keyifli ve günlük yaşamın bir parçası olduğu gösterilir.

BİLGİ YARIŞMASI

6. sınıflarımız arasında düzenlenen Fen Bilimleri Bilgi Yarışması’nın elemeleri Hitech sınıfımızda yapılır ve finale beş grup yükselir.

Ortaokul Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve oldukça heyecanlı geçen final etabında bu beş grup yarışır. İlk bölümde kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli 10 soruyu cevaplayan gruplar, ikinci bölümde ise takım çalışması ve problem çözme becerilerinin ölçüldüğü bir elemeden geçerler.

 

EKO-OKULLAR PROGRAMI

2018-2019 eğitim-öğretim yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu olarak Eko-Okullar programına katılım sağlanmıştır. Programın hedefi, öğrencilerimizin sahip oldukları çevre bilincini daha da geliştirmek ve  bu bilinci okul ortamının dışına çıkarıp yaymaktır. Buradan hareketle okulumuzda oluşturulan eko-tim ve komitemiz öncülüğünde, yine öğrencilerimiz tarafından belirlenen “Atmayalım Ayıralım, Geri Dönüşümle Geleceğimizi Kurtaralım” eko ilkesiyle, hazırlanan eylem planı doğrultusunda 2 yıl boyunca “Çöp-Atık” konusunda çalışmalar yapılmıştır. Eko-Tim öğrencilerinin, öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve diğer öğrencilerin uyum ve iş birliği içerisinde görev almasıyla eylem planında belirtilen ve eklenen tüm etkinliklerimiz planlandığı şekilde yapılmış ve çalışmalar sonucunda okulumuz “Yeşil Bayrak” ödülüne layık görülmüştür. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle yeni ilkemiz “Enerji” olarak belirlenmiş ve bu tema kapsamında çalışmalar yapılmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da bu tema ile çalışmalara devam edilecektir.

Eko Okulllar 1    Eko Okulllar 4

Eko Okulllar 2    Eko Okulllar 3

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI

Çevrenin Genç Sözcüleri, uluslararası ismi “Young Reporters for the Environment olan ve ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen bir programdır. Ortaokulumuzda yürütülen bu program ile öğrencilerimizin çevre gazeteciliği yaparak çevre sorunları üzerine görüş ve fikirlerini fotoğraf, makale ve video kaydı yolu ile topluma aktarabilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencilerimiz yerel çevre sorun ve konularını araştırıp incelemek, bulgu ve çözüm önerilerine ulaşmak, doğru fotoğraf ve video çekme tekniklerini kullanmak gibi konularda gerekli bilgilere ulaşmakta ve öğrendiklerini, yaratıcılıklarını da kullanarak uygulama fırsatına sahip olmaktadırlar. 

Ortaokul Çevrenin Genç Sözcüleri Kulübü öğrencilerimiz, “Bir kere Daha Düşün İstersen, Gerçekten Ona İhtiyacın Var mı?” adlı, plastik pipetlerin zararlarına dikkat çeken videoları ile 11-14 yaş video röportaj kategorisinde Türkiye birincisi olmuşlardır. 

çgs 1

WEBİNARLAR

Fen Bilimleri zümresi tarafından öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik, bilimsel konular üzerine  Webinarlar düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin oldukça keyifle ve merakla takip ettiği, verimli bir öğrenme ortamının oluştuğu Webinarlarda konuklarımız konu ile ilgili ilgi çekici sunumlar yapmakta ve sonrasında ise öğrencilerimizden gelen soruları yanıtlamaktadırlar. 

Webinar foto 1 

GEZİLERİMİZ

Öğrencilerimizin  öğrendikleri konuları okul dışı öğrenme ortamlarında deneyimlemeleri, yaparak yaşayarak öğrenmeleri ve öğrendiklerini pekiştirmeleri için MTA Tabiat Tarihi ve Enerji Parkı, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, Mamak Geri Dönüşüm Tesisleri ve Rahmi Koç Müzesi gezileri düzenlenir.