Müzik

MÜZİK

Öğrencinin ;

 • Türk ve dünya müziği konusunda eleştirel düşünme becerisini geliştirmesini,
 • Genel müzik kurallarına uymasını,
 • Türk ve dünya müziklerinin dokusunu ve türlerini ayırması, sınıflandırmasını,
 • Müziklerdeki yapı (motif, cümle, dönem) özelliklerini ayırmasını,
 • Türk ve dünya müziklerindeki ton, armoni ve makam özelliklerini ayırmasını,
 • Çeşitli müzik teknolojisi araçlarını kullanmasını,
 • Müzikleri farklı anlatım biçimlerine dönüştürmesini,
 • Atatürk'ün Türk ve dünya müziğine bakış açısını anlaması ve kendi bakış açısını geliştirmesini,
 • Türk Müziği çalgıları ile orkestra çalgılarını, ses ve çalgı topluluklarını ayırmasını,
 • Türk ve dünya müzik örneklerini tarih, kültür, beste, besteci, çalgı, seslendirme, dönemin sosyal olayları, bilimsel gelişmelerini değerlendirmesini,
 • Dinleme kurallarını öğrenmesi ve bunlara uymasını,
 • Kuramsal bilgileri kullanarak araştırma yapması ve araştırmayı sunmasını,
 • Müziksel etkinliklerde kazanılan bilgi ve becerileri, diğer derslerde kullanabilmesini,
 • Müzik etkinliklerine katılarak özgüven, sağduyu ve aidiyet duygularının gelişmesini, sağlamaktır.