Matematik

MATEMATİK

Amaçlar

Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin ilerlemesi, kalkınması sürecinde söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanmaları açısından matematik derslerinin ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. Matematik derslerimizde temel amaçlarımız öğrencilerimizin;

  • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmelerini, aralarındaki ilişkileri kurabilmelerini ve bunları günlük yaşamada ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmelerini,
  • Matematiğin teknolojik gelişmeler ile ilgili olan ilişkisini değerlendirmelerini,
  • Ortaöğretim sonrası matematik alanındaki ya da diğer alanlardaki çalışmaları için temel oluşturmalarını,
  • Matematik biliminin ulusal ve uluslararası niteliği ve tarihsel önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını,
  • Çeşitli durumları matematiksel olarak ifade edebilmelerini, problemleri çözebilmek için matematiksel modeller önerebilmelerini ve bu modelleri kritik bir şekilde değerlendirebilmelerini,
  • Matematik ile ilgili çalışma ve sonuçlarını, doğru terminoloji kullanarak, anlaşılır ve mantıklı bir şekilde sunmalarını,
  • Matematik okur-yazarı olmalarını,

Özetle; Matematiksel düşünebilen, matematiğe değer veren, matematiksel iletişimi öğrenmiş, iyi bir problem çözücü ve özgüveni yüksek bireyler olmalarını sağlamaktır.