Spor ve Sanat Grubu Seçmeli Dersleri

SPOR VE SANAT GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ
 
2009-2010 öğretim yılından itibaren 10. , 11. ve 12. sınıf düzeylerinde yer alan Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil alanlarına ait seçmeli derslere, spor ve sanat içerikli yeni dersler eklenmiştir. 
Bilindiği gibi, çağdaş toplum oluşturmanın en önemli koşullarından biri de spor ve sanat eğitimidir. Çoklu zeka sistemleri açısından da modern dünya bunun önemini kavramaya başlamıştır.
 
Öğrencilerin sadece sosyal alanlar ve fen alanlarındaki bilgilerle donatılıp toplum yaşamının içine gönderilmesi, artık çağdaş dünyanın yeterli görmediği bir durumdur. Öğrencinin bu alanlarda edindiği yoğun ve karmaşık bilgileri nasıl kullanacağı konusu her zaman eğitimcilerin gündeminin ilk sıralarında yer almıştır. Bu nedenle, çoklu zeka olgusunun yerleşmesi için bedensel ve ruhsal gelişimin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.
 
Çoklu zekanın temel öğeleri bilgi öğrenmek ve bu bilgileri yeri ve zamanı geldiğinde yetkin bir biçimde kullanmaktır. Bilgiyi kullanma, sahip olunan beden ve ruh sağlığının, her koşulda verimli bir beyinsel yetenekler zinciri yaratmasıyla mümkün olabilir. Bu da ancak spor ve sanat eğitimiyle sağlanabilir. 
 
Spor sadece bedeni geliştiren, güçlü kılan bir eylem değildir. İnsan vücudu her an hareket etmek, iş yapmak, yer değiştirmek yetenekleriyle donatılmış bir yapıya ve karaktere sahiptir. Bu yönü, sürekli eğitilerek geliştirilmelidir. Bu da bilinçli olarak yapılacak sporla mümkündür. Bugün okullarımızda elbette Beden Eğitimi dersleri var; ancak bu dersleri yeterli görmememiz gerekiyor. Ayrıca ilerleyen düzeylerde bu dersi seçmeyen öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Gençlerimiz, en hareketli olmaları gereken bir çağda, bütün zamanlarını sınavlara harcayarak durağan bir yaşama yönelmekte ve maalesef bir kısmı istediği başarıyı yakalayamamaktadır. Spor dersleri bu eksikliği gidermede bir parça da olsa yararlı olacaktır. Bu derslerin öğrencilerimize, sağlıklı bir vücudun sağlıklı bir beyin ve düşünme yeteneği sağlayacağı konusunda etkili bir ileti olacağına inanılmaktadır. 
 
Sanat eğitimi ise, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar. Sanat eğitimi, kişiye estetik yargı geliştirebilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi ve anlatmayı da öğretir.
 
Okullarımızda uzun yıllardır Resim ve Müzik dersleri yapılmaktadır. Neredeyse bütün ressamların ve müzisyenlerin başlangıç noktası bu derslerdir. Bu dersler son derece önemlidir; ancak sanat kavramı geniş anlamda düşünüldüğünde, sadece resim ve müzik olarak sınırlanmasıyla yetersizleşmektedir. Öteki sanat dallarıyla da zenginleştirilmesi gerekmektedir. Resim ve müzik seçilerek, büyük bir sanat fotoğrafının içinden sadece iki parçaya yer verilmiş olmaktadır. Bu yetersizdir. Tiyatro, heykel, sinema gibi sanat alanlarında da mutlaka yetenekleri ortaya çıkaran ve geliştiren çalışmalara ve etkinliklere gereksinim vardır. 
 
Sanat, genel olarak düşünmeyi, hayal kurmayı, konuşmayı öğretir ve geliştirir. İnsanı fiziksel ve ruhsal olarak tanımaya ve çözümlemeye yönelik eğitimler verir. Bu eğitimler, çoklu zekanın gelişmesini sağlar. Ayrıca insani değerleri tanımada ve yaşamada, insani ilişkileri geliştirmede önemli adımlar atılmasına altyapı oluşturur. 
 
TED Ankara Koleji, bütün bunlardan hareketle öğrencilerini sporda ve sanatta da yetiştirip geliştirmeyi bir hedef olarak görmekte, ders programlarını bu anlayışla genişletmenin zorunluluğuna inanmaktadır.

Sanat ve Spor alanlarında öğrencilerimize sunulan Uluslarası BTEC Sanat Tasarım ve BTEC Spor Programlarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

art spor
Sanat ve Tasarım
(Art&Design)
Spor
(Sport)