Kurslar

ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME VE SINAVLARA HAZIRLAMA KURSLARI

Öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere, her öğretim yılının I. ve II. döneminde, öğrenci velilerimizin istekleri doğrultusunda Hz-9 ve 10.Sınıf öğrencilerimize yünelik yetiştirme kursları açılmaktadır. Yetiştirme kurslarında, özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler verilmektedir. Kurs ücretleri, ilgili yönetmelik esaslarına göre belirlenmektedir.

 Almanca Kursları

Öğrencilerin eksiklerini gidermek, dil becerilerini geliştirmek uluslararası sınavlara hazırlamak adına, haftada bir gün 3 ders saati olmak üzere, yetiştirme kursları istek doğrultusunda açılmaktadır. 

Özellikle Goethe enstitüsünün “Goethe Zertifikat B1/B2” ( Erwachsene/Jugendliche) sınavına yönelik açılan kursların amacı; dünyanın birçok yerinde geçerli olan sertifika sınavlarına öğrencilerin hazırlanmasıdır. Bilindiği üzere B1 Sertifikası; Almanya, Avusturya ve İsviçre’de ki birçok üniversitenin başvurusundaki ön koşullardan birisidir.

Gençler ve yetişkinlere yönelik olan bu uluslararası sınav sonucunda öğrencilerimiz, Alman dilini “Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi” (GER) kapsamında, B1 veya B2 seviyesinde yetkin olduklarını belgelerler. 

B1/B2 sertifikası; 

  • Almanya'da bir yükseköğretim kurumuna ön kayıt yaptırabilmek
  • Yüksek lisans /Doktora veya Erasmus için başvurabilmek
  • Almanya'da çalışmak ve yaşamak için gereklidir. 

Fransızca Kursları

Okulumuzda Fransızca dersi ile ilgili olarak yetiştirme  ve DELF sınavına  hazırlık kursları düzenlenmektedir. Yetiştirme kurslarında, 9 ve 10. Sınıf öğreticilerimizin dil becerilerini geliştirmek, bilgi eksiklerini gidermek ve ders başarılarını artırmak amaçlanmaktadır. Bu kurslar eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülmektedir ve kurslarda verilen dersler, ilgili düzeylerin konularının pekişmesine de yardımcı olmaktadır.

DELF B1/B2 kursları ise, Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenenlerin dil yeterlilik düzeyini belgelemeleri için Fransa Milli Eğitim Bakanlığı adına Fransız Kültür Merkezi tarafından yılda birkaç kez yapılan sınava hazırlık amacını taşımaktadır. Bu kurslar 11. Sınıf öğrencilerimize yöneliktir ve DELF sınav takvimine uygun olarak başlamakta, mayıs ayında sona ermektedir. Öğrencilerimiz söz konusu sınava, mayıs ayının ikinci haftasına girmektedir. Fransızca Dili Diploma Sertifika Sınavları, tüm dünyada ve Türkiye’de (Kamu İdareleri, bazı Türk bankaları, Türk Hava Yolları, Fransız-Türk Şirketleri) tanınmaktadır. Bu sınav Avrupa Dilleri Ortak Referans Sistemi’nin belirlediği dil hakimiyetiyle ilgili 6 seviyeyi belgelemekte ve ömür boyu geçerli olmaktadır. Bu diploma, Fransa’daki ya da Fransızca konuşan üniversitelere kayıt olmak ve Fransa’da yaşamak için bir gerekliliktir. 

İspanyolca Kursları

Okulumuzda, İspanyolca dersi için 2 tür kursumuz mevcuttur. Birincisi, öğrencilerimizin bilgi, beceri eksikliklerini tamamlamak, İspanyolca dersindeki başarılarını artırmak amacı ile yılın başından itibaren 9. ve 10. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak açılan ve yıl sonunda tamamlanan yetiştirme kursudur.  Kursumuz, yıl içindeki konularımızı destekler niteliktedir. 

İkincisi, ispanyolca öğrencilerimizin, dil yeterliliklerini ve becerilerini kanıtlayabilmek amacı ile her yıl 10. ve 11. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak B1 ve B2 seviyelerinde açılan İspanyolca DELE sınavı hazırlık kurslarıdır. Kurslarımız her yıl, Ekim ayında başlatılır ve Mayıs ayında tamamlanır. Öğrencilerimiz, Mayıs ayının son haftası da DELE sınavına girer. 

İspanyolca’yı yabancı dil olarak öğrenen tüm öğrencilerin bu dili resmi olarak belgeleyebilmeleri için her yıl İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı adına Cervantes Enstitüsü tarafından Uluslararası İspanyolca Dil Sertifika Sınavları (DELE) yapılmaktadır. 

DELE Sınavı, dünyada beş kıtada, 100’den fazla ülkede, 900’den fazla sınav merkezinde yapılmaktadır ve İspanyolca bilgisini resmi olarak belgelemek isteyen, anadili İspanyolca olmayan herkes bu sınava girebilmektedir. 

Aldıkları DELE Diploma ile İspanyolca bilgilerini ömür boyu kanıtlama şansı bulacaktır. Bu diploma sınavı ile çok çeşitli iş olanaklarına, burslara ve üniversitelere kabul esnasında oldukça büyük avantajlara sahip olabilmekteler.

BTEC Kursları

btec logo k

Hafta içi okul saatleri sonrası BTEC Girişimcilik Becerileri, BTEC Mühendislik  ve BTEC Spor dersleri BTEC programı kapsamında istekli öğrencilerimize sunulmaktadır.

BTEC Girişimcilik Becerileri dersi ile öğrencilerimizin aktif, ileriyi görebilen, kendini tanıyan, çevre olanaklarını ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen bireyler olmaları ve girişimciliği eğitim hayatlarının ve yaşamlarının bir parçası olarak edinmeleri amaçlanmaktadır.

BTEC Mühendislik dersi  öğrencilere mühendislik alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Öğrencilerimizin,  Mühendislik alanına yönelik becerilerini (matematik uygulama becerileri, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci becerileri) geliştirmek ve mühendislik alanında kariyer edinmelerine yönelik temel oluşturmak amaçlanmaktadır.

BTEC Spor dersi ile öğrencilerimizin spora özgü becerilerini (örneğin; kampçılık, spor tırmanışı, fitness, voleybol gibi) güçlendirmelerini, yaşam boyu spor felsefesini benimsemelerini, fiziksel etkinliklerle bedensel gelişimlerinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesine katkı sağlamak, kendi kendilerine fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak sportif aktivitelerini koordine etmeyi sağlamak amaçlanmaktadır.

IELTS Sınavı Hazırlık Kursu

Unknown

11. ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik IELTS sınavına hazırlık niteliğinde ki kurslarımız, öğrencilerimizin sınav içeriğine uygun olarak hazırlanmalarını amaçlamaktadır. Çalışmalar, “Reading, Writing, Speaking, Listening” bölümlerinden oluşmaktadır. Kurs sonunda öğrencilerimize deneme sınavı uygulanmakta ve geri bildirimleri kendilerine ulaştırılmaktadır.

OxfordAQA Uluslararası GCSE Sınavlarına Hazırlık Kursları 

AQA full logo

Okulumuzda her sene ikinci dönem, OxfordAQA Uluslararası GCSE Sertifika Programı kapsamında, GCSE sınavlarına girmek isteyen 10. sınıf öğrencilerimiz için müfredatın kısmen bütünleştirildiği Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden sayıca yeterli talep oluşması halinde hazırlık kursları açılmaktadır.  Kurslarda, ulusal müfredat ve uluslararası GCSE müfredatı arasındaki kazanım farkları işlenmektedir.

Kanada Çift Diploma Programı Kursu

Okulumuzda belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, okudukları programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip edebilmektedir. Programda öğrencilere sadece fark dersler verilir. MEB müfredatının kabul gördüğü dersler için ayrıca kurs verilmez. 

9. Sınıfta İngilizce dersinden 30 ders saati, Matematik dersinden 30 ders saati olmak üzere toplam 60 ders saati ders yapılmaktadır. 

10. Sınıfta Matematik dersinden 30, İngilizce dersinden 30 ders saati olmak üzere toplam 60 saat ders yapılmaktadır. 

11. Sınıfta  İngilizce dersinden 30 ders saati, World (Global) Issues dersinden 30 ders saati olmak üzere toplam 60 ders saati ders yapılmaktadır. 

12.sınıfta öğrencilerin Kanada NB High School Diploması almaları için mutlak koşullardan biri olan TOEFL (en az 57) veya IELTS (en az 5.0) sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavların ücretleri veliler tarafından karşılanacaktır.

TED-Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır.. Dünya vatandaşları yetiştiren en iyi uluslararası eğitim programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin portfolyo sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

APkursları

AP Kursları

Okulumuzda 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize yönelik AP kursları açılmıştır. Okul sonrası düzenlenen kurslarda, AP ders konularının (MEB müfredat dışında kalanlar) işlenmesi, soru çözülmesi ve her yıl Mayıs ayında gerçekleşen AP sınavlarına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmıştır.