Sanat ve Tasarım


(Sanat Tasarım)
BTEC INTERNATIONAL LEVEL 3 SUBSIDIARY DIPLOMA IN ART AND DESIGN
(BTEC Uluslararası 3. Seviye Sanat Tasarımda Tamamlayıcı Diploma)

Öğrencilere sanat ve tasarım alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır.

Dünyada tasarım becerileri, 21.yüzyılın ekonomik gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Bu program,  lise öğrencilerine hem seçecekleri üniversitelere girişlerde hem de ileride hayallerini kurdukları mesleklere kabul edilme sürecinde kolaylık sağlamaktadır.

Öğrencilerin bu program kapsamında edindiği beceriler ve hazırladıkları portfolyo (ürün dosyası), büyük önem taşımaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya  gibi  birçok ülkede  mimarlık, iç mimarlık, moda  tasarımı, endüstriyel tasarım gibi  bölümlerin öğrenci kabülünde akademik başarılarının yanı sıra öğrencilerden portfolyo sunmaları beklenmektedir. Çoğu üniversite, 3. Seviye Tamamlayıcı Sanat Tasarım Diploması’nı kabul etmekte ve bu diploma pek çok üniversiteye kabul sürecinde öğrencilerimize büyük bir avantaj sağlamaktadır.

BTEC Diploma programları öğrencileri, ileride seçmeyi planladıkları mesleklere hazırlamaktadır.  Sanat diploması içerisinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler, sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri kapsamaktadır. (Sector Skills Council).

BTEC Sanat ve Tasarım dersi kapsamında 2 ünite uygulanmaktadır. Bunlar aşağıda yer alan Tablo 1’de sunulmuştur.

Değerlendirme Ünitesi

Değerlendirme Hedefleri

A1: Beceri Geliştirme

A1.1. Fikirleri edinmek/zenginleştirmek için araştırma becerilerini edinme ve geliştirme.

A1.2.Problem çözme becerilerini edinme ve geliştirme

A1.3. Yaratıcı teknik becerileri edinme ve geliştirme

A1.4. Mesleki becerileri ve tutumları edinme ve geliştirme

A1.5. İletişim becerilerini edinme ve geliştirme

A2: Bir brifinge/verilen göreve yanıt verme

A2.1. Verilen bir görevi yerine getirmek için fikir edinme/araştırma yapma

A2.2. Verilen bir görevi yerine getirmek için problem çözme becerilerini kullanma

A2.3. Verilen bir görevi yerine getirmek için teknik becerileri kullanma

A2.4. Verilen bir görevi yerine getirmek için mesleki becerileri kullanma

A2.5. Verilen bir görevi yerine getirmek için iletişim becerilerini kullanma

BTEC Sanat Tasarım Programı okulumuzda;

  • Seçmeli BTEC Sanat Tasarım dersi (10. Sınıflar Sanat Paketi-3. Ders tercih Paketi) kapsamında,
  • Haftada 4 ders saati olmak üzere sadece10. sınıfta verilmektedir.

Programın İşleyişi:

  • Bu ders kapsamında yazılı sınav yoktur, uygulama sınavı vardır. Öğrenciler, ders öğretmeni ve iç denetleyici tarafından hazırlanan Assignment Briefleri (öğrenci görevleri ) ve İngiltere tarafından hazır verilen 1 öğrenci görevini (set assignment brief) tamamlamak durumundadırlar.
  • Öğrencimizin oluşturduğu ürünler İngiltere'de bulunan BTEC merkezinin kriterlerine göre değerlendirilmekte; ders notu ve öğrencinin BTEC puanı hesaplanmaktadır.
  • BTEC Programı uluslararası düzeyde bir diploma alma fırsatı sunması nedeniyle iç ve dış denetimlere sahiptir. Bu nedenle:

    -Süreç içerisinde verilen ödevlerin zamanında teslimi birincil koşuldur.

    -Öğretmenin değerlendirdiği ödevleri okul içerisindeki iç denetleyici de değerlendirdikten sonra dış denetim süreci başlar ve sonrasında öğrenci diplomaları onaylanır. 
  • BTEC Sanat Tasarım Program dersi MEB seçmeli dersler yönetmeliği gereği e-okul notu bulanan bir derstir.

Set Assignment Brief Uygulama Kuralları;

btec