Biyoloji

BİYOLOJİ

Biyoloji Bölümü öğretmenleri tarafından verilen dersler şöyledir:

·   Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü,

·   9 Biyoloji,

·   10 Biyoloji,

·   11 İleri Biyoloji,

·   12 İleri Biyoloji, 

·   Çevre Sistemleri ve Toplum Dersi (UBDP-MF grupları)

·   İleri Biyoloji (UBDP-TM grupları)

·   Standart Düzey Biyoloji (UBDP-TM grupları)

·   Cambridge AS/A Level Biyoloji (BİYP) 

Biyoloji Dersi Öğretimi ile öğrencilerin;


1. Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmaları,

2. Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları,

3. Tarihsel süreç içerisinde biyoloji alanına katkısı olan bilim insanlarını tanımaları,

4. Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri,

5. Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,

6. Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer inovasyonlar yapmak için motivasyona sahip olmaları,

7. Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri,

8. Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,

9. Sosyobilimsel konular (bilimle ilişkili tartışmalı sosyal konular) hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilmeleri,

10. Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları,

11. Bireysel ve toplumsal sağlığın korunmasının önemini ve bu konudaki bireysel sorumluluğunu fark etmesi,

11. Kaynakların sınırlılığını ve eşitsiz kullanıldığını ve kaynak kullanımı yönetiminin sürdürülebilirliğin anahtarı olduğunu fark etmesi,

12. Çevre sorunlarının toplumlar ve bireylerin aldığı kararlardan kaynaklandığını ve bu sorunların çözümünün de yine toplumlar ve bireylerin farklı alan bilgilerine dayalı kararlarıyla çözülebileceğini fark etmesi, 

 amaçlanmaktadır.