Fransızca

FRANSIZCA

« Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. » Nelson Mandela
« Bir insanla anladığı bir dilde konuşursanız aklına, anadilinde konuşursanız yüreğine hitap edersiniz. »Nelson Mandela

İletişimsel ve eylemsel yaklaşımı temel aldığımız Modern Yabancı Dil Fransızca Programı, öğrencilerin evrensel standartları içeren “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde belirtilen yeterlilik düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Hedeflerimiz:

 • Anadilinden başka bir dilde dil öğrenmenin önemini aşılamak.
 • Okuma- anlama, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan dört dil becerisine ilişkin yetkinlik kazandırmak.
 • Fransızca sözcük dağarcığını zenginleştirmek.
 • Fransızca dinleme ve sunum becerilerini geliştirmek.
 • Fransızca konuşarak başka kişilerle görüş ve düşünce paylaşımında bulunmak, kendi duygu ve düşüncelerini aktarabilme becerisi kazandırmak.
 • Anlaşılır bir dil kullanımı ile iş, okul, boş zamanlarında gündelik konularda iletişim kurabilme becerisi kazandırmak.
 • Fransız ve Türk kültürünü içselleştirebilmek, kültürlerarası geçişe hâkim olan Frankofon bireyler yetiştirmek.
 • Özgün metinler aracılığıyla Fransız toplumuna ve diğer toplumlara karşı farkındalık yaratmak, kültürel çeşitliliğe ve farklılığa duyarlı bireyler yetiştirmek.
 • Karmaşık metinlerin temel düşüncesini kavratabilmek.
 • Fransızca düşünerek üretmelerini sağlamak.
 • Ulusal Programın 12. sınıf düzeyi sonunda temel düzeyde, UB programında ise B1/B2 düzeyde iletişim becerisini  kazandırmak.