İspanyolca

İSPANYOLCA

Amaçlar

İspanyolca ders programında dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi öğrenme alanlarını temel alarak öğrencilerde İspanyolca’yı öğrenmeye yönelik bilgi, beceri ve olumlu tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İspanyolca Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin İspanyolca’yı yaşantılarında etkili bir şekilde kullanabilmelerini, çok dilli ve çok kültürlü dünya vatandaşı olarak yetişmelerini hedeflemektedir.

Öğrencilerin ilgi alanları, ihtiyaçları, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları doğrultusunda öğrenme-öğretme süreçlerini çeşitli araç-gereçler ve farklı öğretim yöntem, teknik ve stratejileri ile zenginleştilmiştir. Bu doğrultuda kazanımlar, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen ölçütlerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin ulusal programda B1- UB veB1 seviyelerinde olmaları hedeflenmiştir.