Fizik

FİZİK

İnsanoğlunun evrenimizi tanıma ve anlama çabası, insanlık tarihi kadar eskidir.
Ve Fizik, içinde yaşadığımız evreni anlamak için etkili bir girişimdir.
Ancak ne Fizik, ne de bilimin diğer dalları, soru sormayı bırakabilmek için gereken “her şeyin cevabı”nı henüz bulmamıştır. Aksine ulaşılan her cevap, yanında yepyeni sorular taşımıştır.
İşte Fiziği ve bilimi heyecanlı kılan da budur.
Bizler, Fizik Zümresi olarak, bilimin heyecanını öğrencilerimizin içinde yeşertebilmeyi çok önemsiyoruz. Her cevapla değişen, gelişen, daha da merak eden bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle, Fizik derslerimizde öğrencilerimizin bilimsel kavramlar, olgular, gerçekler, kuramlar ve yasalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmalarının yanında,

  • Fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini kullanarak günlük hayattaki olay ve durumları irdeleyebilme becerisi edinmelerini ve Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemini kavramalarını,
  • Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamalarını ve bilim okuryazarlığı yanında matematik ve dijital okuryazarlık becerilerini de geliştirme fırsatı yakalamalarını
  • Deney yapma, veri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama gibi temel uygulama becerilerini içeren bilimsel süreç aşamalarını en sağlıklı şekilde işleterek bilimsel bilgi üretebilmelerini ve bilimsel problemlere çözüm sunabilmelerini,
  • Fizik dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler, işlevsel projeler, özgün tasarımlar ve buluşlar üretebilmelerini, ayrıca bu konuda ihtiyaç ve istek duymalarını,
  • Girişimcilik, girişkenlik, yaratıcılık, yenilikçilik, paylaşımcılık, akademik dürüstlük ve tarafsızlık gibi erdemleri geliştirmelerini,
  • Fiziğin tıp ve teknolojik gelişmeler ile ilişkisini değerlendirmelerini, ileriki eğitim yaşamlarında ve meslek tercihlerinde karşılaşacakları profesyonel çalışmalar için hazırlıklı olmalarını,
  • Bilim dünyasının geniş sınırlarının ve evrenselliğinin farkına varmış, bilimsel konulara karşı ilgili, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bu alanlarda kendilerine güvenen vatandaşlar olarak yetişmelerini hedefliyoruz.