Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR

Amaçlarımız

Görsel sanatlar dersi alan öğrencilerin var olan yaratıcılıklarının geliştirmesi için eşsiz bir araç olan sanatı, dersimiz içerisinde kullanarak öğrencilerimizin sanat bakış açısını genişletebilmektir. Bunları yaparken; sanat, pedagoji ve iletişim alanlarında, müfredat programına parelel olarak “disiplinlerarası” sanat eğitimi anlayışını uygulamaktayız. Öğrencilerimize görsel sanatlar dersi ile sanat eserlerine ve her işe karşı artan bir duyarlılık kazandırma girişimidir. Öğrencilerimizi grup çalışmasına yönlendirerek ekip çalışma anlayışını geliştirmelerini sağlıyoruz. Sanat ve estetik anlayışı gelişmiş bireylerin "dünya insanı" standartlarına ve kapasitesine ulaşacağına inanıyoruz. Bu inançla öğrencilerimizi geleceğe dönük bilinçli, özgüven sahibi, duyarlı, üretken, estetik donanımı gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin sosyal hayatta ve meslek hayatlarında görsel sanatların farkına varmış, duyarlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak temel amaçlarımızdan biridir.

Derslerimizin içerikleri

Görsel Sanatlar ve Tasarım eğitimleri, resim, heykel, seramik, baskı sanatları gibi güzel sanatların alanlarını kapsarken, aynı zamanda ürün tasarımı, mimarlık, mekan tasarımı, grafik tasarım, medya tasarımı gibi tasarım alanlarının eğitimlerini de kapsamaktadır. Eğitimlerimiz öğrencilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre şekillenmektedir. Türkiye'de bu alanlarda lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için bu sınavlara yönelik eğitimler verilirken, yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için de portfolyo programımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hangi ülkede veya hangi üniversitede sanat-tasarım eğitimi görmek isterlerse istesinler okulumuzda edindikleri altyapıyla büyük başarı göstermektedirler.  Öğrencilerimizin farklı alanlarda yaptıkları çalışmalar yıl sonunda düzenlenen kapsamlı sergilerde sunulmaktadır. Sergilerimiz son yıllarda  farklı alanlardan sanatçıların davet edilmesiyle izleyicilerinde çalışmalara dahil edilmesiyle oluşan etkinlikler olarak sürdürülmektedir.

Törenlerimiz

Törenlerimizde görsel sanatlar zümresi olarak anmalarımız da ve kutlamalarımız da günün anlam ve önemini öne çıkartacak posterler ve düzenlemeler yapmaktayız.

Etkinlikler

Öğrencilerimizin farklı alanlarda yaptıkları çalışmalar yıl sonunda düzenlenen kapsamlı sergilerde sunulmaktadır. Sergilerimiz son yıllarda  farklı alanlardan sanatçıların davet edilmesiyle izleyicilerinde çalışmalara dahil katılımı ile oluşan etkinlikler olarak sürdürülmektedir.

Görsel Sanatlar Dersi

Sanatsal eğitim, insanların sanatla ilintilerinin biçimlendirilmesidir. Bu boyutta sanat eğitimi, sanat sevgisinin, sanata gereksinim duyulmasını sağlarken; bireyleri sanatın anlamını, özgül değerini ve imgesel dili ile ilgili anlayışı kazandırır.

Heykel Dersleri

Heykel sanatın gerektirdiği kültürü teknik bilgi ve beceriyi, doğa ve nesneyi yorumlayabilme yetisi kazandıran bir alandır. Bu derslerde öğrencilerimiz değişik nesne ve objeleri daha iyi tanıma olanağı bulmaktadırlar. Üç boyutlu görmek biçimlerini geliştirerek matematik, geometri gibi alanları kolay kavrayabilme becerilerine yardımcı olmaktadır.

Desen Dersleri

Öğrencilerin temel çizim tekniklerinin gelişmesi ve uygulayabilmeleri açısından desen dersi çok önemli bir yere sahiptir. Desen dersinin amacı öğrencilerimizin üç boyutlu algılama becerilerinin geliştirerek gözlem yapabilmelerini sağlamaktır.

Seramik Dersleri

Öğrencilerin seramik alanı ile ilgili temel konularda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz atölyelerimizde seramik çalışmalarını tasarlamakta ve son teknolojik seramik fırınlarda ortaya çıkardıkları ürünlerin fırınlama işlemini yapmaktadırlar.

BTEC Sanat ve Tasarım Programı

BTEC 3. Seviye Genişletilmiş Sanat ve Tasarım Diploması kapsamında öğrenciler, zorunlu ve seçmeli ünitelerin kazanımlarını gerçekleştirmek ile yükümlüdürler. Öğrencilerin kazanımları gerçekleştirme düzeyleri pass (geçiş düzeyi), merit (uygulama düzeyi) ve distinction (ayırt etme düzeyi) olmak üzere üç seviyede tanımlanmıştır. Her bir üniteye yönelik hazırlanmış ölçme araçları yardımıyla öğrencilerin, kazanımları hangi düzeyde gerçekleştirdiği belirlenir. Değerlendirmeler öğretmen tarafından gerçekleştirir ve öğrenciler değerlendirildikten sonra okulun belirlediği iç denetleyiciler yardımıyla bu değerlendirmeler kontrol edilir. Gerekli görülen özel durumlarda öğrencilere ekstra süre verilebilir ve ölçme araçlarıyla ortaya konan eksikliklerini tamamlamaları istenebilir.

Yurtdışı Portfolyo Grupları

Yurdışında ki üniversitelerin güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık fakültelerinde eğitim almak isteyen öğrencilerimize portfolyo hazırlama süreçlerinde rehberlik ediyoruz.

Kulüplerimiz ve Çalışmalarımız

Sosyal Kulüpler öğrencilerimizin aktivite ve etkinlik yapmaları açısından önemli bir yere sahiptir. Resim, ebru ve çizgiroman kulüplerimiz görsel sanatlar öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülmektedir. Kulüp öğrencilerimizin çalışmaları yıl sonunda sergilenmektedir.