TEDMUN

TEDMUN

MUN (Model Birleşmiş Milletler) lise seviyesinde uygulanan, katılımcılarının sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamadan geçerek kabul edildiği, 9,10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin oluşturduğu Birleşmiş Milletler simülasyonudur. Her yıl Ekim ayının ortasında başladığımız haftalık toplantı saatlerimizde öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler genel kurulu akışını birebir uygulayarak  global sorunları tartışıp  resmi ve yazılı olarak çözümler bulurlar. Öğrencilerimizin kulüp üyelikleri 11.sınıfın sonuna kadar devam etmektedir. 

mun1 

Akademik yıl boyunca öğrencilerimizi birçok ulusal ve uluslararası konferanslara hazılıyoruz. Bu araştırma, diplomasi, arabuluculuk ve çözüm bulma becerileri gelişen öğrencilerimiz okulumuzu ve ülkemizi temsil edip birçok ödülle geri dönüyorlar.

mun2

Ayrıca kulüp üyelerimiz arasından seçilen öğrencilerimiz EYP (Avrupa Gençlik Parlementosu) Türkiye elemelerine katılarak bir sonraki akademik yıl içerisinde ülkemizi ve okulumuzu Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunan Gençlik Parlementosu’nda temsil etme hakkı kazanmaktadır.

 mun4

Yıl sonunda gelenekleselleşen ve  bu yıl online olarak 8.sini düzenleyeceğimiz TEDMUN konferansımızı gerçekleştiriyoruz. Konferansımıza Türkiye’den ve Dünya’dan yüzlerce katılımcı katılıp farklı komitelerde tartışmaya açılan sorunlara konferans süresince temsilcisi oldukları ülkelerin bakış açısıyla çözüm önerileri bulmayı amaçlanıyor.

mun5

 Bu sene ilk kez gerçekleştirdiğimiz ve özel olarak davet edildiğimiz Birleşik Krallık Büyükelçiliği organizasyonlarında öğrencilerimiz panelist ve çevre aktivisti görevleriyle okulumuzu ve ülkemizi diplomasi dünyasında gururla temsil etmişlerdir.

mun3