Münazara Günleri

Münazara Günleri


Öğrencilerimizin takım çalışması içinde dayanışma oluşturarak iş yapma becerilerini ; araştırma yapma ve araştırdıkları konuda yorum yapma ve fikir üretme becerilerini ,düşüncelerini doğru şekilde savunabilme ve ifade etme yetilerini geliştirmektir. Farklı fikir ve görüşlerin olduğu bir düzlemde öğrencilerimizi buluşturmak, öğrencilerimizin  aldıkları kararlarla üretimde bulunmalarını sağlamak amacıyla her yıl Lise Kısmında Münazara Günleri düzenlenmektedir.