Genç Eleştirmenler Sempozyumu

Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu

Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin organizasyonu ve katılımı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca, Fransızca, İspanyolca zümrelerinin işbirliği ile 2011 yılından beri gerçekleştirilmektedir. Sempozyum (TED LGES), öğrenciye öğrenme ve öğretme sorumluluğu veren, onların iletişim kurma, birlikte iş yapma, yaratıcı düşünme becerilerini harekete geçiren bir öğrenci etkinliğidir. Sempozyum, son beş yıldır uluslararası bir kimlik taşımakta, dört dilde gerçekleşmekte ve son dört yıldır da bine yakın katılımcısıyla ülkemizde lise düzeyinde en geniş katılımlı öğrenci etkinliği olma özelliği taşımaktadır. Sempozyumun başlangıcından bugüne en kapsamlı amacı;  edebiyat ve dil odaklı tartışma ortamı yaratarak gençlerde tartışma ve dolayısıyla demokratik kültür bilincini oluşturmaktır. Öğrencilerin etkin rol aldığı, oturumlardaki tartışmaları yönlendirdiği sempozyumda, onlardan, akranlarının düşünüş biçimlerine tanıklık etmeleri ve kendileriyle ilgili bir farkındalık geliştirmeleri, somut bir konu üzerinde düşünce üreterek bunu yetkin bir dille güçlü bir biçimde ortaya koyabilmeleri, inandıkları düşünceleri kanıtlara dayalı ve karşıt görüşlere de saygı duyarak savunabilmeleri beklenmektedir. Etkin iletişim, hızlı ve doğru karar alabilme, sorun çözme, başkasının hak ve özgürlüklerine saygılı olma, kendi özgürlüklerinin çerçevesini belirleme gibi beceriler, sempozyumun; türe dayalı, yazarla söyleşi, drama, hikâye anlatıcılığı, sinemaya uyarlama gibi uygulamaya dayalı atölyelerinde sıklıkla işe koşulmaktadır. Gelenekselleşen bu sempozyumla öğrencilerin bu becerilerinin kalıcı olduğu, kültürümüze, değerlerimize ve ülkemizin geleceğine olumlu katkılar sunduğu gözlemlenmektedir.

 

Screen Shot 2021 12 07 at 13.51.50 copy

 Screen Shot 2021 12 07 at 13.52.04 copy

Screen Shot 2021 12 07 at 13.52.14 copy 

Screen Shot 2021 12 07 at 13.52.23 copy