2012-2013 ÖSYS Sonuçları

2013 ÖSYS Yerleştirme Sonuçları


2013 Mezunlarımızın Yerleştirildikleri Üniversiteler

Üniversite

Öğrenci Sayısı

Yüzde

Boğaziçi

5

1,21

ODTÜ

42

10,17

Hacettepe

9

2,18

Ankara

5

1,21

Gazi

6

1,45

Galatasaray

1

0,24

İTÜ

1

0,24

İstanbul

1

0,24

Yıldız Teknik

2

0,48

TED

19

4,60

Bilkent

175

42,37

Başkent

43

10,41

TOBB ETÜ

29

7,02

Koç

11

2,66

Sabancı

4

0,97

Bahçeşehir

5

1,21

Yeditepe

5

1,21

Atılım

8

1,94

Çankaya

7

1,69

Ufuk

3

0,73

Türk Hava Kurumu

6

1,45

KTÜ

1

0,24

Cumhuriyet

1

0,24

Eskişehir Osman Gazi

1

0,24

Abant İzzet Baysal

1

0,24

İstanbul Aydın

1

0,24

İstanbul Bilgi

7

1,69

Anadolu

1

0,24

Özyeğin

2

0,48

Yakın Doğu

1

0,24

Acıbadem

1

0,24

İpek

1

0,24

Kafkas

1

0,24

Maltepe

1

0,24

Okan

2

0,48

Pamukkale

1

0,24

Şifa

1

0,24

Trakya

1

0,24

Turgut Özal

1

0,24

Toplam

413

100

 

2013 Mezunlarımızın Yerleştirildikleri Fakülteler

Fakülte

Öğrenci Sayısı

Yüzde

Mühendislik / Mimarlık

207

50,12

İktisadi ve İdari Bilimler

91

22,03

Hukuk

43

10,41

Tıp / Diş Hekimliği / Eczacılık

16

3,87

Fen – Edebiyat

32

7,75

Eğitim

2

0,48

Diğer Fakülteler

22

5,33

Toplam

413

100

 

2013 yılında öğrencilerimizin %20’si devlet üniversitelerine, %36’sı vakıf üniversitelerinin burslu bölümlerine yerleşmiş; %17’si 1. tercihine ve %57’si ilk 3 tercihine yerleşmiştir. Ayrıca 16 öğrenci yükseköğrenimlerini yurt dışındaki seçkin üniversitelerde sürdürmek üzere kabul almıştır.