2005-2006 ÖSYS Sonuçları

2005-2006 ÖSS Sonuçları

2006 ÖSS'ye başvuran 357 öğrenciden 1'i çifte vatandaş olduğundan T.C. Kimlik numarası bulunmamaktadır. 3 öğrenci ise ÖSS sonuç bilgisinin görüntülenmesini istememesi nedeniyle ilgili web sayfasından bu öğrencilerin sonuçlarına ulaşılamamıştır. Bu durumda değerlendirmeler 353 öğrenci üzerinden yapılmıştır. Bu öğrencilerin 28'i ÖSS-Yabancı Dil Sınavına da girmiştir.

Türkiye genelinde ve TED Ankara Koleji'nde öğrencilerin aldığı maksimum puanların türlerine göre dağılımı Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1
2006 ÖSS'de Öğrencilerin Aldığı Maksimum Puanların Türlerine Göre Dağılımı
(Türkiye Geneliyle Karşılaştırılması)

Puan Türleri
Türkiye Genelinde 
En Yüksek Puanlar
2006 ÖSS Sonuçlarına Göre 
TED Ankara Koleji Genelinde 
En Yüksek Puanlar
SÖZEL-1
300,000
269,690
SAYISAL-1
300,000
294,812
EŞİT-AĞIRLIKLI-1
300,000
298,020
SÖZEL-2
300,000
254,735
SAYISAL-2
300,000
290,471
EŞİT-AĞIRLIKLI-2
300,000
276,082
YABANCI DİL
300,000
265,636


Tablo 1 incelendiğinde, TED Ankara Koleji genelindeki en yüksek puanların, özellikle Sayısal-1, Eşit Ağırlıklı-1 ve Sayısal-2 puan türlerinde Türkiye genelinde alınan en yüksek puanlara oldukça yakın olduğu görülmektedir.

2003 - 2006 ÖSS'leri sonucunda yıllara göre öğrencilerin yerleştirilme hakkı kazanma durumları Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2
Yıllara Göre Puan Aralıklarında Yer Alan Öğrenci Sayıları

Yerleştirilme Hakkı Kazanma Durumları
2003 Yılı
2004 Yılı
2005 Yılı
2006 Yılı
Kişi Sayısı
Yüzde
Kişi Sayısı
Yüzde
Kişi Sayısı
Yüzde
Kişi Sayısı
Yüzde
Yerleştirilme Hakkı Kazanamayan
1
0,18
5
0,93
0
0,00
0
0,00
2 Yıllık Yüksekokullara Yerleştirilme Hakkı Kazanan
16
2,86
6
1,11
3
0,07
4
1,12
4 Yıllık Fakültelere Yerleştirilme Hakkı Kazanan
540
96,6
527
97,77
306
99,03
349
97,76
Toplam Öğrenci Sayısı
(Sonucuna Ulaşılan)
557
99,64
538
99,81
309
100,00
353
98,88
Toplam Öğrenci Sayısı
(Mezun Olan)
559
100,00
539
100,00
309
100,00
357
100,00


Tablo 2 incelendiğinde, sınav sonucuna ulaşılan mezunlarımızın hiçbirinin 160,000 puan barajının altında kalmadığı ve tamamının ÖSS yerleştirmelerine başvurma hakkı kazandığı görülmektedir.