2008-2009 ÖSYS Sonuçları

2008-2009 ÖSS Sonuçları

2008-2009 öğretim yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden mezun olan 379 öğrencimizin 378'i 2009 ÖSS'ye girdi ve tamamı 165,000 puan barajını geçerek tercih yapma hakkı kazandı. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Türkiye genelinde ilk 100’de 4 öğrenci, ilk 500’de 29 öğrenci ve ilk 1000’de 40 öğrencisi ile yer alarak büyük bir başarı sergiledi.

2009 ÖSS Yerleştirme Sonuçlarına göre tercih bildiren 361 öğrencimizin 343'ü istedikleri üniversitelere yerleştiler. 2006-2009 yılları arasında öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilme oranları Tablo 1'de sunulmuştur.

 

Tablo 1
2006 - 2009 Yılları Arasında TED Ankara Koleji Öğrencilerinin 
ÖSS-Yerleştirme Sonuçlarının Karşılaştırılması

 

Yıllar
Sınava Giren
Öğrenci Sayısı
Tercih Bildirme Hakkı
Kazanan Öğrenci Sayısı
Tercih Bildiren Öğrenci Sayısı
Yerleştirilen Öğrenci Sayısı
Tercih Bildirme Hakkı
Kazanan Öğrenci Sayısına Göre Yüzde
Tercih Bildiren Öğrenci Sayısına Göre Yüzde
2006
356
356
336
250
70,22
74,40
2007
431
431
346
287
66,59
82,95
2008
54
54
51
46
85,19
90,20
2009
378
378
361
343
90,74
95,01

 

Tablo 2
2009 ÖSS’de Öğrencilerin Aldığı Maksimum Puanların Türlerine Göre Dağılımı
(Türkiye Geneliyle Karşılaştırılması)

Puan Türleri
Türkiye Genelinde 
En Yüksek ÖSS Puanları
2009 ÖSS Sonuçlarına Göre 
TED Ankara Koleji Genelinde 
En Yüksek Puanlar
ÖSS
YÖSS (0,8 AOBP’li)
SÖZEL-1
300
293,056
371,158
SAYISAL-1
300
296,423
373,893
EŞİT-AĞIRLIKLI-1
300
295,150
372,825
SÖZEL-2
300
264,187
372,825
SAYISAL-2
300
292,704
372,825
EŞİT-AĞIRLIKLI-2
300
291,051
372,825
YABANCI DİL
300
293,947
355,520

Tablo 3
Baraj Puan Aralıklarına Göre 
Okul Geneli, UB ve ÇAGEP Öğrencilerinin Dağılımları

Puan
Aralıkları

144,999
Puan ve Altı

145,000-164,999
Puan Aralığı

165,000 Puan
ve Üstü

Toplam

Yerleştirilme Hakkı
Kazanan Öğrenci
Yüzdesi

Okul
Geneli

-

-

378

378

%100

UB

-

-

85

85

%100

ÇAGEP

-

-

40

40

%100

 

Tablo 4
Herhangi Bir Puan Türüne Göre İlk 10000’e Giren Öğrenci Sayıları

İLK 100

İLK 500

İLK 1000

İLK 5000

İLK 10000

4

29

40

90

138