Haberler

Gençler Düşünüyor, Tartışıyor Ve Üretiyor! Öğrencilerimiz “Geleneksel Ve Çağdaş Eğitim Yaklaşımları Paneli”nde Buluştu

 münazara21.1

TED Ankara Koleji Münazara Topluluğu olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz TED Okulları Arası Öğrenci Paneli’nin düşünme evreni “Geleneksel VE Çağdaş Eğitim Anlayışları” idi. 22 Mayıs 2021 tarihinde düzenlediğimiz panelde TED Adana, Ankara, Atakent, Batman, Bursa, İzmir, Kocaeli, Rönesans ve Sakarya Koleji öğrencileri yar aldı. Panelde geleneksel ve çağdaş eğitim anlayışlarının ne olduğu, her iki eğitim ekolünün de dayandığı temel noktalar, sözü edilen sistemlerin eksik ve yüce yönleri tartışılırken dünyadaki eğitim sistemleri, Köy Enstitülerinin eğitimdeki rolü, hibrit insan modeli ve bu modeli var etmeye dayalı eğitim sistemleri, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e giden süreçte değişen eğitim anlayışı, yaşam boyu öğrenme, bilgi okuryazarlığı, eğitim ve öğretim sürecinde öğretmene düşen roller, Avrupa ve Türk eğitim sistemlerinin karşılaştırılması, Türk eğitim sistemindeki haliz hazır sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri gibi pek çok açılımın yer aldığı panel, hem öğretmenler hem de öğrencilerimiz açısından son derece faydalı, bilgi verici ve ufuk açıcı olmuştur. Gençlerin tam da içinde yer aldıkları eğitim ortamı ile ilgili düşüncelerini özgürce, eleştirel ve çözüm odaklı bir yaklaşımla dile getirmeleri biz eğitimcileri çok mutlu etmiş ve gençliğe duyulan güvenin ne derece yerinde olduğunu bir kere daha göstermiştir. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünü bugün aklımıza ve gönlümüze bir kere daha gurur ve umutla kazıyan tüm gençlere ve onları yetiştiren öğretmenlerine teşekkür eder, ülkemizi aydınlık yarınlara götürecek gençlerimizle daha nice bilimsel ve ilimsel çalışmada birlikte olmayı dileriz.

münazara21.2    münazara21.3

Son DüzenlenmePazar, 23 Mayıs 2021 10:10