Haberler

Edebiyat Öğretiminde Metin Türü Odaklı Çözümlemeler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİMİZ UB ODAKLI “Edebiyat Öğretiminde Metin Türü Odaklı Çözümlemeler” KONULU SEMİNERE KATILDILAR

13 Haziran 2020 Cumartesi günü, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz, UB programının içeriğine yönelik olarak “Edebiyat Öğretiminde Metin Türü Odaklı Çözümlemeler” konulu bir eğitim seminerine katılmışlardır.

Doç. Dr. Sayın Şükran Dilidüzgün tarafından gerçekleştirilen ve okul müdürümüz Sayın Sedef Eryurt’un açılış konuşmasının ardından başlayan seminerde öğretmenlerimiz; yazınsal metinlerde “görünür” olanı vermenin ötesine geçerek “soyut” olana ulaşabilecek bir öğrenme sürecinin yöntem ve tekniklerini, kuramsal bir alt yapı temelinden hareketle, metin örnekleri üzerinden değerlendirmiştir.                                                                                                                 
Öğrenciyi, bir yazınsal metnin özünü kendi başına bulmaya yönlendirebilecek etkinlik türlerinin ve öğrenciye eleştirel okur kültürünü kazandırabilecek özgün soru örneklerinin incelendiği seminerde etkinlik ve soru örneklerinin nasıl hazırlanabileceği konusunda örnek metin çözümlemeleri üzerinde incelemeler yapılmıştır.

Çağdaş metin çalışmalarında uygulanan etkinlik çalışmalarının tür ve içerik özelliklerinden yola çıkılarak; etkinliklerin yapısal, anlamsal ve biçimsel özelliklerinin tartışıldığı seminerde, “etkinlik” ve “görev” arasındaki farkların neler olduğu ve öğrenciyi bilişsel süreçle birlikte etkili kazanımlara ulaştırabilecek etkinlik ve görevlerin özellikleri üzerinde de durulmuştur. 

Son DüzenlenmePazar, 14 Haziran 2020 10:26