Haberler

Fransız Yazar Jean-Paul Mongin ile Felsefe Üzerine Bir Söyleşi Gerçekleştirdik

02 Mart 2020 tarihinde 3 ve 4. ders saatlerinde Lise Kısmı Fransızca Zümresinin gerçekleştirmiş olduğu etkinliğe Çocuk Felsefe Kitapları yazarı, Fransız, Jean Paul Mongin katıldı.

Öğrencilerimiz felsefe ve bilgi kuramı derslerinden edinmiş oldukları kazanımlarını Fransızca dilinde sorular sorarak; felsefi sorunun da içeriğini sorgulayarak; onun doğasını, yapısını, ne olup olmadığını, mümkün olup olmadığını, doğruluğunu araştırarak, sınırları olmayan sorular üretmeye çalıştılar. Öğrencilerimiz cevaplardan emin olunamayacağını, ama her zaman daha fazla soru sormanın mümkün olduğunu ve soru sormanın ne kadar önemli olduğunu kanıksadılar. Felsefe kelimesinin kökeninden de  yola çıkarak; bilgelik sevgisi,  düşünme eylemi zorunluluğu üzerine rasyonel düşünce geliştirme faaliyetinde bulundular. Yazar ve Felsefe eğitimcisi de olan Mongin;  Sokrates, Descartes gibi ünlü düşünürleri de öğrencilerimizin anlayacağı şekilde öykü anlatım şeklinde ve sorgulayarak, "Gökyüzü neden mavi, ata neden at deriz, bir şeyin gerçek ya da doğru olduğunu nereden bilebiliriz?" vb. merak uyandırarak, alışılmış soruları doğruyu bulma yolunda felsefe yaparak düşünsel çalışmalarla pekiştirdiler.