Haberler

3. Edebiyat Ve Yaratıcı Drama Günleri

IMG 9524

2019-2020 Öğretim yılında 20 Şubat tarihinde okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı ile PDR birimi işbirliği kapsamında 10.sınıf öğrencilerimiz ve Yaratıcı Drama Topluluğu öğrencilerini kapsayan 3. Edebiyat ve Yaratıcı Drama Günleri yapılmıştır. Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda yaratıcı drama yöntemi kullanılarak problem çözme, akıl yürütme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşüme becerileri, etkileşimde bulunma, zihin ve bedenle eşgüdümü sağlama, grup dinamiği oluşturma, bedenini etkin kullanmayı amaçlayan etkinlikler yapılmıştır. Yapılan etkinliklerle öğrencilerimiz toplumsal düzen içinde adaletli olma, başkalarının yaşam hakkına saygı duyma, erdemli olma, eşitlik gibi kavramlar üzerine tartışmışlardır. Aynı zamanda okulumuz mezunlarından Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışan Sayın Prof. Dr. Tijen Akşit, drama etkinliğinin değerlendirme bölümüne katılmış, öğrencilerimizle düşüncelerini paylaşmıştır.