Haberler

Hizmet İçi Eğitim Ölçme Değerlendirme Semineri

IMG 20200115 153756

Eğitim ve öğretim sürecinin doğru ve etkili kazanımlarla tamamlanabilmesinde ölçme değerlendirme aşaması önemlidir. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencilerin dil ve edebiyat alanlarına yönelik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarının, yaratıcı ve çağdaş yöntemlerle geliştirilip geliştirilmediği noktasında ölçme değerlendirme çalışmaları, öğretmenlerin odaklanması gereken kaynaklardan biridir. Bu bilinçle,  Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak bir süredir, öğrencilerimizin alanımızla ilgili olarak neyi, ne kadar, nasıl ve hangi düzeyde öğrendiklerinin ölçüm ve değerlendirilmesi süreci üzerinde seminerler, toplantılar yapmaktayız. 

Temel becerilerin değerlendirilmesinde; boşluk doldurma, eşleştirme, kısa yanıtlı ve çoktan seçmeli gibi soru türleri üzerinden daha önce yapılan toplantılardan aldığımız olumlu yönergelerden hareketle son olarak, özellikle alanımız için ölçme ve değerlendirme süreci en zor sayılabilecek, dikkat ve özen gerektirici “açık uçlu sorular”ın değerlendirilmesi konusunda, 15 Ocak 2019 tarihinde, ölçme değerlendirme uzmanımız Dr. Selda Gültekin moderatörlüğünde bir çalışma daha yapılmıştır. 

Açık uçlu sorularda, öğrenciler yanıtın içeriği, niteliği, uzunluğu ve biçimlendirilmesi açısından büyük oranda serbesttir. Bu nedenle açık uçlu soruların öğretmenler tarafından ölçümlenmesinde, öğrencinin yaratıcı düşünme, eleştirel değerlendirme, problemi belirleme, çözme ve/veya yorumlama, sentez, düşüncelerini metinden/yaşamdan örnek vererek geliştirme ve değerlendirme becerilerini nasıl ve hangi açılardan değerlendirilebileceği net olarak yazılmalıdır. Bu bağlamda, açık uçlu sorularımızın niteliği, eksiklikleri ve nasıl geliştirilebileceği konusunda örnek çalışmalar yapılmış, örnek öğrenci yanıtları üzerinden olası ve uygun kabul gören puanlamalar ortaya konmuş ve ölçümleme konusundaki görüşler paylaşılmıştır. Özellikle herhangi bir konuya ilişkin paragraf oluşturma gibi sorularda öğrencilerin, düşüncelerini hangi yollarla organize etmelerinin beklendiği ve yaratıcılıklarını nasıl ortaya koyabilecekleri, düşüncelerini Türk Dili’ni doğru ve etkili kullanarak ve örneklerle geliştirerek nasıl biçimlendirebilecekleri, neden sonuç bağlantılarını nasıl kullanabilecekleri  gibi konularda daha bilinçli bir düzeye ulaştırılmış olmaları ve  dereceli bir puanlama tablosunu daha ayrıntılı olarak yazmamız gereksinimi konusunda görüş birliğine ulaşılmıştır. Bu bağlamda ölçme değerlendirme çalışmalarımız, zümremiz adına son derece başarılı bir şekilde, bu dönem için tamamlanmıştır.