Haberler

Prof. Dr. Örsan K. Öymen ile Miletos’tan 21. Yüzyıla Felsefeyi Konuştuk

IMG 9148

İçimizden biri Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Örsan K. Öymen ile Miletos’tan 21. yüzyıla felsefeyi konuştuk. 10 Ocak 2020 tarihinde Hi-tech sınıfta öğrencilerimizle bir araya gelen Prof. Dr. Öymen, ilk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladığından bahsederek felsefe nedir ve neden önemlidir sorularını felsefe tarihi içinden örneklerle cevapladı.

 Felsefe teriminin kökeninin Yunancadaki “bilgelik sevgisi” anlamına gelen philosophia olduğunu belirten Prof. Dr. Öymen, episteme (bilgi) olmadan sophia (bilgelik) olmayacağını vurguladı. Bir şeyin doğru mu gerçek mi olup olmadığını anlamak için ise devreye “logos”un, yani akıl yürütme, teori, kuram geliştirme, temellendirme, gerekçelendirmenin girdiğini anlatan Prof. Dr. Öymen “Felsefenin özünde logos var.” dedi.

Felsefenin MÖ 7. yy’da Miletos antik kentinde ortaya çıktığını, Miletoslular’ın doğada olup bitenleri, doğa ile açıklamaya çalıştıklarını, felsefenin oradan da Antik Yunan’a geçtiğini anlattı. Daha önce Mısır ve Mezopotamya’da önceleyen çalışmalar olsa da bunların mitos boyutunu aşamadığını belirtti.  Antik Yunan ve sonrasında felsefenin geçirdiği süreçleri sade bir biçimde özetleyen Prof. Dr. Öymen, Ortaçağ’da her şeyle birlikte felsefenin de din etkisine girdiğini, ardından Rönenans’ta rasyonalist düşüncenin öne çıktığını, 18. yy’da diyalektik ve çoğulcu, güçler ayrılığı, eşit mülkiyet hakkı ve laiklik gibi düşüncelerin etkisiyle Amerikan ve Fransız devrimlerinin yaşandığını, 19.yy’da ise Marksist felsefeden esinlen Rus, Çin ve Küba devrimlerinin yapıldığını söyledi.

“Felsefe dünyayı değiştirmeye yarıyor. Filozoflar devrimlerin öncü kuvvetleridir, bağımsız bireyler, sorgulayan insanlardır” diyen Prof. Dr. Öymen Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesi dediği noktanın felsefe, bilim ve sanat alanındaki gelişmeler olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Örsan K. Öymen söyleşinin sonunda öğrencilerimizin sorularına da yer verdi.

Son DüzenlenmeCuma, 10 Ocak 2020 14:07