Haberler

Çatalhöyük Gezisi

image5

20 Kasım 2019 tarihinde Lise Kısmı Coğrafya Zümresi ve Gezi – İnceleme Kulübü ile ortak olarak Konya Çatalhöyük gezisi düzenlendi. Gezi 9. sınıf düzeyinde 42 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerimize Müdür Yardımcımız Başak Yıldız Eyyam, Coğrafya Zümre Başkanımız Aylin Ergül, Coğrafya öğretmenlerimizden Mustafa Yavuzer, Zerrin Can, Caner Dinçer ve Hediye Yalçın rehberlik etti.

Gezimizde ilk durak olarak Konya ili Çumra ilçesi yakınlarında yer alan Çatalhöyük Neolitik Kenti ziyaret edildi. Burada en eski yerleşim alanlarından bir tanesini inceleyerek ilk ev mimarisi, ilk harita ve manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleri ile insanlık tarihine ışık tutan bölge tanıtıldı.

Medeniyetin ve ziraatın temellerini anlamamızda uluslararası anahtar olarak tanımlanan Çatalhöyük kenti ile günümüz yerleşme alanları arasında öğrencilerin bağ kurması sağlandı.

Gezide ikinci durak olarak Selçuklu taş işçiliği şaheserlerinden olan, taç kapısı üzerinde kabartmalı geometrik ve bitkisel bezemelerle ünlü İnce Minareli Medrese gezildi.

Son durak olarak ise Mevlana Müzesi ziyaret edildi. Burada Mevlana Celalettin Rumi'nin kendini bilmeye ve hoşgörüye dayanan felsefesi öğrencilerimize anlatıldı.

Tarih, Coğrafya ve Edebiyatın iç içe olduğu gezimizde öğrencilerimiz disiplinler arası ilişki kurarak, bilginin bir bütün olduğunu anlamış, coğrafi gözlem yapabilme yeteneklerini geliştirmişlerdir.