Haberler

Öğrencilerimiz TED Mersin Koleji Ulusal Formu’na Katıldı

TED Mersin Koleji’nin 26- 29 Şubat tarihleri arasında, bu sene ikincisini düzenlediği “TED Mersin Koleji Ulusal Forumu”na rehberliği Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Başak İngin’in yürüttüğü “TED Münazara Topluluğu” üyelerinden on öğrencimiz, çeşitli komitelerde görev alarak katılmışlardır. Üç gün süren bu çalıştayda katılımcılar ilk yarım gün süren oryantasyon çalışmalarının ardından yer aldıkları komitelerde ele aldıkları, ülke gerçeklerini yansıtan sorunları tartışmaya ve bu sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalıştılar. İki gün boyunca tartışılan bu sorunlar ve çözüm önerileri, son gün öğrencilerden kurulu genek kurulun oylamasına sunuldu. Demokratik bir meclis ortamında tıpkı bir milletvekili gibi öne sürdükleri çözüm önerilerini genel kurulun bilgisine ve oylamasına sunan öğrenciler, yapılan bu etkinlik sayesinde fikir üretme, söz söyleme ve sözünü, fikrini savunma gibi bireysel gelişimlerinde son derece büyük rol oynayan yetyilerini geliştirme imkanı buldular. Genel kurulun sonunda öğrencilerimiz TED Mersin Koleji Genel Eğitim Koordinatörü, Ortaokul ve Lise Müdürü Sayın İrfan Metin Bostan tarafından kendilerine verilen katılım belgelerini aldılar.