Haberler

IV. Sosyal Bilimler Günleri’nde Mülteci Sorunu ve Göç Teması İşlendi

Lise Kısmı Sosyal Bilimler Zümremiz tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sosyal Bilimler Günleri’nde Türkiye ve dünya gündemini oluşturan mülteci ve göç teması işlendi. 3 Mart 2016 tarihinde başlayan ve iki gün sürecek olan Sosyal Bilimler Günleri’nin Hi-Tech sınıfta yapılan açılışında Lise Müdürümüz Aydın Ünal öğrencilere seslendi. “Dilinizi, tarihinizi, coğrafyanızı öğreniniz, sağlam ve geçerli bir düşünce yapısına sahip olunuz. Eski köye yeni adet getiriniz. Felsefe “yapma” yerine, felsefe yapınız. Bilgisever olmaktan vazgeçmeyiniz” diyen Okul Müdürümüz, özellikle sosyal bilimler alanındaki çalışmaların disiplinler arası işbirliği içerisinde yapılmasının ve sürdürülmesinin insanlığın karşılaşacağı sorunların doğru yoldan çözülmesine katkıda bulunan en anlamlı çalışmalardan olduğunun altını çizdi.

 Konuşmanın ardından “Türk Filmlerinde Göç ve Gecekondu Sorunsalına Tarihsel Bir Bakış” adlı sunum gerçekleştirildi.

Yoğun bir program dahilinde gerçekleşen Sosyal Bilimler Günleri kapsamında 1996 mezunlarımızdan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi Dış İlişkiler ve Enformasyon Müdürü Selin Ünal, konferans salonunda öğrencilerimize “Mülteci Sorunu” konulu konferans verdi. Mülteci, göçmen ve sığınmacı terminolojileri üzerinde duran Ünal, mülteci kavramının uluslararası hukuktaki yerini ve ülkelerin üzerine düşen sorumlulukları anlattı. Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle kanlı savaşlar arasında kaldığını ve bu durumun milyonlarca mültecinin Türkiye’ye, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine hareket etmelerine yol açtığını belirterek öğrencilerimize birinci ağızdan Suriyeli mültecilerin durumundan ve BM Yüksek Komiserliği olarak yapılan çalışmalardan bahsetti. Son 5,5 yılda 2,7 milyon Suriyeli mültecinin ülkemize geldiğini, Türkiye’nin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdiğini, ancak insan hakları açısından bakıldığında Avrupa için aynı şeyin söylenemeyeceğini, Türkiye’ye yapılan finansal desteğin artırılması ve mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Mezunumuzun ardından 11-C sınıfı öğrencilerimiz Arya Bulut, Canberk Koçhan, Umay İçkol ve Yiğit Soylu tarafından gerçekleştirilen konferansta “Türkiye ve Avrupa’da Mülteci Sorunu” siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan ele alındı.

Öğleden sonra ise Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülin Karabağ, 11-Y sınıfı öğrencilerimizle birlikte Spor ve Sanat Merkezimizde “Göç” konulu yaratıcı drama çalışması gerçekleştirdi. Aynı anda lise konferans salonunda 10-C sınıfı öğrencilerimiz Zeynep Doğa Özdener ve Beyza Simay Türkeş tarafından senaryosu ve yönetmenliği Çağan Irmak’a ait olan “Dedemin İnsanları” filminin analizi yapılarak mübadelenin insan ve mekana etkisi irdelendi.

 

Sosyal Bilimler Günü’nün ilk günkü programı Gazi Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Şahin’in “İşçi Göçleri” konusunda verdiği konferansla son buldu. Türkiye'nin ekonomik nedenlerle göç veren, 1980'lerden sonra ise can güvenliği ve savaşlar nedeniyle göç alan bir ülke olduğunu anlatan Şahin, 1961'den sonra başlayan Almanya'ya işçi göçlerinin ekonomik, kültürel ve sosyal yansımalarını aktardı. Yurt dışında yaşayan 6 milyon Türk'ün 5 milyonunun Avrupa'da, bunlardan 3 milyonunun ise Almanya'da yaşadığını belirtti.

Kolej Sokağı’nda ise tüm gün boyunca öğrencilerimizin mülteci ve göç sorununa ilişkin hazırladıkları çalışmalar stantlarda sergilendi.

   

Etkinliğin ikinci gününde TED Okulları’nın katıldığı “Göç” temalı panel yapıldı. Lise Kısmı konferans salonunda beş oturum halinde gerçekleştirilen panelde Lise Müdürümüz Aydın Ünal katılımcı okullara ve emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Panele katılan TED Polatlı Koleji “Mülteci Sorunu”, TED Bursa Koleji “İç Göçlerin Örnek Olaylar Üzerinden Ele Alınması”, TED Karadeniz Ereğli Koleji “Beyin Göçü”, TED Kuzey Kıbrıs Koleji “Devlet Politikalarında Göç Olgusunun Basındaki Yansımaları” ve TED Ankara Koleji “Göçün Sanat Üzerindeki Etkisi” konu başlıklarında başarılı sunumlar gerçekleştirerek göç olgusunu çok yönlü olarak ele aldılar. Panelin moderatörlüğünü okulumuz öğrencilerinden Can Sarp Özcan (12-K), Günsu Aytekin (10-P) ve Cansu Zeynep Dölek (10-P) yaptı.


Etkinliğin Hi-tech salonda yapılan kapanışında katılan okullara teşekkür belgesi ve katılım sertifikaları verildi.

 
Son DüzenlenmeCuma, 04 Mart 2016 15:57