Haberler

Baltık Denizi Ülkeleri Felsefi Deneme Yazma Yarışması'nda Okulumuzu İki Öğrencimiz Temsil Ediyor

 baltikfelsefe

11 Ekim 2020 tarihinde katıldığımız Baltic Sea Philosophy Essay Event 2020 / Baltık Denizi Ülkeleri Felsefi Deneme Yazma Yarışmasında 12 D sınıfı öğrencimiz Yunus Alp BIYIKOĞLU ve 12 T sınıfı öğrencimiz Ata GÖLOĞLU, İngilizce olarak yazdıkları deneme yazıları ile Okulumuzu temsil etmişlerdir. 

İnsanın sahip olduğu en önemli kabiliyet düşünmektir. Felsefenin güzel yanı herkese kendi bilinç koşuluna göre rahatça düşünme ve tartışma olanağı tanıyor olmasıdır. Felsefenin kavramları ile düşünmek bilinci daha da donanımlı kılar. Bu sayede açılan yeni ufuklar ile dünya görüşleri çeşitlenir ve fikirler zenginleşir. Bu fikirler ile yazılan yazılar kişilerin ürünüdür ve bu ürünler ile yeni fikirler beslenir. Öğrencilerimize fikirlerini uluslararası platformda yazıları ile paylaştıkları, yeni fikirler beslememizi sağladıkları ve bizi temsil ettikleri için teşekkür ediyoruz.

Son DüzenlenmePerşembe, 15 Ekim 2020 09:28