Haberler

ALIMLAMA ESTETİĞİ SEMİNERİ

almlama estetii

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü, Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak Prof.Dr. Selahattin Dilidüzgün tarafından hazırlanan ve sunulan “Alımlama Estetiği” konulu bir hizmet içi eğitim seminerine canlı bağlantı yoluyla katıldık. Okul müdürümüz Sedef ERYURT'un açılış konuşmasıyla başlayan seksen dakikalık verimli, kazanımları yüksek bir etkileşim gerçekleştirilmiştir.

Sait Faik Abasıyanık’ın buhranların ve bireye yönelik eleştirilerin kodlanarak öyküleştirildiği yapıtları ile toplumsal eleştiri niteliğinde kabul edilebilecek dönemlerine ait öykülerinin aynı yaklaşımlarla değerlendirilmemesi gerekliliği bilincinden hareketle, hem okullarda çağdaş bir edebiyat öğretimi yapılmasının hem de okumayı seven bireyler yetiştirmenin ön koşulu olarak edebiyat metninin anlamsal düzeylerinin nasıl yorumlanabileceğinin tartışıldığı bu seminerde, “Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Havuz Başı’ Adlı Öyküsü odağında “Alımlama Estetiği Kuramı”ndan hareketle metnin yapısalcı bir çözümlemesi yapılmıştır.

Seminerde edebiyat öğreticisinin kimliği, nitelikleri, okunan metinle okur tarafından çıkarsanan metin arasındaki farklılıklar; kent insanı ile köylü bir çiftin karşılaştırmalı odağında, modernite-gelenek, kent-köy, yalnızlık-birliktelik, evrensel-yöresel ve uygar insan modeli-doğal, kaba insan karşıtlıklarında tek tek irdelenmiştir.

Batı dünyasında yapılan edebiyat eleştirilerinin de söz konusu edildiği seminerde, yapıt çözümlemelerinde farklı yaklaşımların öğrencilerle buluşturulmasının üzerinde durularak, okur odaklı yaklaşımlar çerçevesinde alımlama estetiği kuramının uygulamalı değerlendirmeleri yapılmıştır.

Son derece verimli geçen iletişim sonucu uzaktan da olsa Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi olarak hizmetiçi eğitimin sürekliliğine olan inancımız bir kez daha pekişmiş oldu.

Son DüzenlenmePazartesi, 18 Mayıs 2020 19:03