Haberler

23. Türkiye Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı (TIMUN) İstanbul’da Gerçekleştirildi

1-4 Aralık 2016 tarihleri arasında Üsküdar Amerikan Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve çeşitli ülkelerden yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı 23. Türkiye Uluslararası Model Birleşmiş Milletler  Konferansı’nda okulumuzu Politika ve Diplomasi Kulübü öğrencilerimizden Elif Kürkçü (11-B), Sıla Baltacı (11-F), Kutay Dengizek (11-I), Ege Sancak (11- İ), Alper Kaan Yanarateş (11-K), Defne Başeren (11-K), Ece Naz Bilgiç (11-K), Cansu Zeynep Dölek (11-N), Elifsu Gözen (11-P) ve Günsu Aytekin (11-R) temsil ettiler. Öğrencilerimiz güvenlik konseyi, adalet divanı ve Hindistan delegasyonu olarak farklı komitelerde görev aldılar. Gençlerin dünya sorunlarını tartıştığı platformda, öğrencilerimize kulüp öğretmenlerimizden Sinem Özge Tural danışmanlık etti.

Öğrencilerimiz komite çalışmalarında sundukları çözüm önerileri ile delegasyonlarını başarılı bir şekilde temsil ettiler. 1-4 Aralık 2016 tarihleriarasında 4 gün süren konferansta öğrencilerimizin komite dağılımı, tartışılan ve çözüm önerisi üretilen konular şu şekildedir:

GA1-Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Komitesi- Sıla Baltacı

-Askeri harcamaların azaltılması
-Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yasadışı silah gönderilmesini engellemek
-İnsansız hava aracı kullanımına yönelik uluslararası yasalar getirtmek

GA2- İnsan Hakları Komitesi- Cansu Zeynep Dölek

-Engelli bireylerin yaşam koşullarını geliştirmek
-Çocuk işçiler konusunda birleşmiş milletlerin insan hakları politikasını geliştirmek
-Barışçıl protesto hakkı

GA-3- Özel Politika ve Dekolonizasyon Komitesi- Kutay Dengizek

-Doğu Akdeniz'deki göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi
-Güney Kafkasya bölgesindeki sınır sorunun çözülmesi
-Kore yarım adasında yeniden barış ortamı sağlanması 

GA-4- Çevre Komitesi- Ege Sancak

-Çölleşme ve aşırı kuraklığı ve buna bağlı olarak kıtlığı engellemek için önlem alınması
-Çevrece güvenli madenciligi desteklemek
-Sürdürülebilir  kentleşme ve yenileme icin yasal çerçeveler oluşturmak

GA5- Yasal komite -Elif Kürkçü

-BM görevlilerinin cezai yükümlülüklerinin incelenmesi
-Internet ve sosyal medya üzerine uluslararası yasanın belirlenmesi
-Siber casusluk hareketlerinin yasal takibi

Özel Komite 1. Alt Komisyonu-Ece Naz Bilgiç

-Eşit ve yeterli hijyen ve temizlik arıtma hizmetlerine özellikle sub-Saharan Afrika'da ulaşma
-Yeşil enerji ve geri dönüşüm ile ilgili inisiyatiflerin desteklenmesi
-Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerin üretimini artırmak icin teknolojik gelişme ve inovasyon kullanılması

Özel Komite 2. Alt Komisyonu-Günsu Aytekin

-Okyanus asidifikasyonunu azaltma ve tanımlama
-Şehirleşmiş bölgelerdeki su yonetimi
-Ekonomik eşitliğe ulaşmak amacıyla mali ve sosyal koruma politikaları üretmek

Ekonomik ve Sosyal Komite- Defne Başeren

- Afrika'da yasal olmayan para akışlarının engellenmesi
- Felaket sonrası devletlere ve milletlere yardım harekatının geliştirilmesi
- Ekonomik önlemlerin etkilerinin azaltılması

Güvenlik Konseyi- Elifsu Gözen

-Yemen sorunu
-Libya'daki durum
-Uluslararasi barışı düzenlemek adına terorist hareketlerine karşı düzenemeler oluşturulması

Uluslararası Adalet Divanı- Alper Kaan Yanarateş

-Kongo Cumhuriyeti sınırlarında içindeki silahlı çatışmalar.

 

Son DüzenlenmeÇarşamba, 07 Aralık 2016 17:13