Haberler

Öğrenciler Öğrencilere Öğretiyor

Okul öğrenmelerinde sorumluluk öncelikli olarak öğretmene yüklense de tam öğrenmenin, okul ortamındaki birçok bileşenle gerçekleştiği, eğitimciler arasında kabul gören bir gerçektir.   Öğrenciler, okul ortamındaki tüm çalışanlarının tutum ve davranışlarından, okulun fiziksel konumundan ve olanaklarından, bir yaşam algısı, kültür edinmektedirler. Öğrencinin öğrenmeye istekli hale gelmesinde, başarısında ve öğrenmeye dayalı mutluluğunda tüm bu etkenler farklı düzeylerde rol oynamakla birlikte öğrenmede öğretmen kadar önemli olan, akranların birbiriyle iletişimleri ve ortak yaşantılarıdır. Bu farkındalıkla, Okulumuzun Lise Kısmında 2015-2016 öğretim yılından itibaren öğrenme zinciri içerisine, öğrencilerimizin de öğretici konumunda eklenmesinin yararlı olabileceği düşünülerek “akran eğitimi/peer tutoring” de dâhil edilmiştir. UB programının gerekliliklerinden CAS etkinlikleri içerisinde gerçekleştirilen bu çalışma için, öğretim yılının ilk ayında, akranlardan yardım alarak kendilerini geliştirmek istedikleri dersleri listelemeleri amacıyla 9. ve 10. Sınıf öğrencilerine anket uygulanmakta, en çok talep edilen dersler belirlenmektedir. Bu konuda 11. Sınıf UB öğrencilerine yapılan duyurularla gönüllü öğreticiler seçilmekte ve öğretim yılına yayılacak öğrenim süreci de başlamış olmaktadır. Süreç içerisinde öğretici ve öğrenen konumundaki öğrencilerle görüşülmekte ve bu sistemin oldukça yararlı olduğu yönünde dönütler alınmaktadır.

Akranlarından ders konusunda yardım alan öğrenciler, yaşıtlarıyla birlikte çalışırken performans kaygısı yaşamadıklarını, ortak bilgi ve kavram alanlarına uygun örnekler duymaları nedeniyle kalıcı bilgiler edinebildiklerini, iletişim dilinin onları rahatlatacak ve kavramayı kolaylaştıracak nitelikte olduğunu vurgulamaktadırlar. Bire bir ve özgür bir ortamda eşitlikçi bir yaklaşım içerisinde daha kolay soru sorabilen öğrenciler, hızlı dönüt aldıkları için hatalarını hızlıca görebildiklerini de belirtmektedirler. 

Öğretici konumundaki öğrencilerimiz ise, bu yolla bilgilerini tazelediklerini, öğretebilmenin heyecanını ve zevkini duyduklarını, kendilerini yararlı hissetmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirmektedirler. Ayrıca, konuları öğrenme aşamasında güçlük yaşadıkları noktaları anımsayan öğretici konumundaki öğrenciler, arkadaşlarının sorabilecekleri soruları kolayca öngörebilmekte ve hızlı bir biçimde, kendi yöntemlerini de aktararak arkadaşlarına destek olabilmektedirler. Bu süreç, öğrenciler arasında yakınlaşma da yarattığı için kimi zaman, öğrencilerin duygusal destek gereksinimlerini de karşılayabilmektedir.  2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ise bu uygulamayı UB 11-L sınıfında Hande Or ve 11-O sınıfından Cansu Peker adlı öğrencilerimiz, okulumuzun Spor ve Sanat Merkezi’nde başarıyla yürütmektedirler.   

Son DüzenlenmeÇarşamba, 07 Aralık 2016 14:15