Haberler

Lise Fransızca MFNU (Frankofon Birleşmiş Milletler Modeli) Ekibimiz İstanbul Saint-Joseph Lisesi MFINU 2016 Konferansına Katıldı

25-27 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa yaklaşık 250-300 yerli ve yabancı öğrenci ve öğretmen katıldı. Okulumuz Politika ve Diplomasi Kulübü öğrencilerimizden Işık Önder (11-C), Iraz Doğanay (11-O), Esin Bahar Akçay  (11-D) , Yarkın Selçuk (11-E)  delege olarak okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

Danışman öğretmenlerimiz Sebahat Karamısır ve Ruziye Kutsal rehberliğinde yürütülen  çalışmaların bu yıl ki  teması "Nouveaux Risques, Nouveaux Horizons" (Yeni Riskler, Yeni Ufuklar) olarak belirlenmişti. MFINUE konferansları boyunca öğrenciler, resmi ya da gayri resmi münazaralar çerçevesinde birçok uluslararası probleme çözüm bulmaya çalıştılar. Günümüze damgasını vuran ekonomik gelişmeler, insan hakları ihlali, doğanın korunması, nükleer silahsızlanma ve göçmen sorunu gibi konular üzerinde yasa tasarıları hazırladılar.

 Öğrencilerimiz konferans süresince Japonya delegasyonları olarak, Ekoloji ve Çevre, Silahsızlanma, İnsan Hakları ve Yasal komitelerinde yer almışlardır.

Konferanstaöğrencilerimizin komite dağılımı, tartışılan konular ve yurt içi & yurt dışı davetli okullar listesi aşağıdaki gibidir:

Güvenlik Konseyi  

1. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Durum

2. Uluslararası organize suçlara karşı nasıl mücadele edilmelidir?                  

Silahsızlanma Komitesi (AG-1)  (Yarkın SELÇUK Japonya Delegesi)                                                                                                                                                                                                                                           

1. Teknolojik ve nanoteknolojik silahlanmaların gelişimi nasıl kontrol altına alınmalıdır?                                    

2. Nükleer artışı sınırlayan antlaşmalar nasıl gözden geçirilmelidir? 

İnsan Hakları Komitesi (AG-2)   (Işık ÖNDER Japonya Delegesi)                    

1. Kadın sünneti uygulamasına karşı nasıl mücadele etmelidir?    

2. Kaliteli bir eğitime herkesin erişim sağlaması nasıl garanti altına alınmalıdır?

Çevre Komitesi (AG-3) (Iraz  DOĞANAY Japonya Delegesi)  

1.Uzay kirliliği nasıl azaltılabilir?                                                                                                                                           

2.Gelecekte yeni enerji perspektifleri nelerdir?

Yasal Komite (AG-4) (Esin Bahar AKÇAY Japonya Delegesi)  

1.Mültecilerin insan hakları nasıl garanti altına alınmalıdır?                                                                                       

2.Yapay zekâyı nasıl sınırlandırabiliriz?                                                                                                                   

Sosyal ve Ekonomik Konsey (ECOSOC)                                                                                                     

1.Çevresel şehir planlaması nasıl geliştirilmelidir?                                                                                                            

2.Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi yeniden incelenmeli midir?                                                                                                                     

3.Savaş bölgelerinde kültürel miras nasıl korunmalıdır?

Özel Konsantrasyon Komitesi (CSP)                                                                                                                          

1. Avrupa’nın geleceği?                                                                                                                                            

2.Nüfus artışı: gelecek için bir çözüm?

Uluslararası Adalet Divanı Frankofon Modeli (Modèle Francophone de la Cour internationale de Justice)

Öğrenciler sadece ülkeleri temsil etmekle kalmadılar, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve basın gruplarında da rol aldılar. UCM'de avukat ve hâkim olarak rol alan öğrencilerin dava konusu1979'da hayatını kaybeden Haya De La Torre'nin Peru'ya iade edilmesiydi. Her iki tarafın avukatları kanıtlarını mahkemeye sundu ve kazanabilmek için kıyasıya savunmalarını yaptılar.

Davetli Okullar Listesi :

Yurt içinden katılan okullar: Galatasaray Lisesi İstanbul, Sainte Pulchérie Lisesi İstanbul, Saint Benoit Lisesi İstanbul, Üsküdar Amerikan Lisesi İstanbul, Küçük Prens Lisesi Istanbul, Saint Michel İstanbul Lisesi, Tevfik Fikret Lisesi İzmir, Saint Joseph Lisesi İzmir, Özel İzmir Amerikan Koleji, Charles de Gaules Lisesi Ankara, Notre dame de Sion Lisesi İstanbul, TED Ankara Koleji, Pierre Loti Lisesi İstanbul.

Yurt dışından katılan okullar: Pierre Termier Lisesi Fransa, Lycée Français de Madrid İspanya, College de la Salle Ürdün, Saint-Joseph Lorient Fransa, Externat Notre Dame Grenoble Fransa, College Saint-Marc d’Alexandrie Mısır.                  

 

Son DüzenlenmeÇarşamba, 30 Kasım 2016 09:16