Haberler

Uluslararası Model Birleşmiş Milletler St. Andrew’s Konferansı’na Katıldık

21-24 Mart 2016 tarihleri arasında St. Andrew’s Kolejinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 20 farklı ülkeden yaklaşık 700 öğrencinin katıldığı Uluslararası Model Birleşmiş Milletler St. Andrew’s Konferansı’na okulumuzu Politika ve Diplomasi Kulübü öğrencilerinden Deniz Soydaş (11-F), Defne Soydaş (11-F), Ege Öndeş(11-A), Defne Dilbaz (11-B), Grace Bersu Harrison (11-J), Erdoğan Mert Oktay (11-K), Nur Bilgesu Odabaşı (11-P), İrem Alp (10-M), Enis Hikmet Özmert (10-K), Atakan Mumcuoğlu (10-C), Övgü Nalçacı (11       H) 8 delege ve 3 komite başkanı olarak katıldılar. Öğrencilerimiz konferans süresince Çin delegasyonu olarak, Güvenlik Konseyi, Politika1-2, Ekonomik ve Sosyal, Sağlık ve Gençlik, Ekoloji ve Çevre Silahsızlanma ve İnsan Hakları komitelerinde yer aldılar.

Güncel konuların tartışılarak yasa tasarılarının oluşturulduğu platformda, öğrencilerimize Politika ve Diplomasi Kulübü danışman öğretmeni ve İngilizce Zümre Başkanımız Bürçek Dinçler rehberlik yaptı.

Konferans sonucunda öğrencilerimiz 20 farklı ülkeden 3 tanesine verilen “En İyi Delegasyon” ödülüne layık görüldü. Ayrıca 8 öğrencimizden, 6 farklı delege komitesindeki başarısından dolayı başarı ödülü aldı.

Öğrencilerimizden Deniz Soydaş, Defne Soydaş ve Ege Öndeş komite başkanlığı görevlerini, Defne Dilbaz ise elçi görevini başarıyla tamamladı.

21-24 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen konferansın öğrenci komite dağılımı ve tartışılan konuları şu şekildedir:

Politika 1:Defne Dilbaz

- Özel askeri şirketler

- Devlet dışı örgütlerin uzay kullanımındaki hak ve sorumlulukları

- Yerinden edilmiş kişilerin asimile ve istihdam edilmesi

- Dünya mirası sahalarının korunmasına öncelik verilmesi

 

Politika 2:Atakan Mumcuoğlu

- Yiyecek ve içeceklerin sağlığı üzerine geliştirilen küresel sistemler

- Vatandaşlar üzerinde uygulanan siber ve dijital gözetimler

- Ötrofikasyonsorunu

- Yerinden edilmiş kişilerin dünya çapında izlerinin sürülmesi

 

Sağlık ve Gençlik Komitesi:Nur Bilgesu Odabaşı

-Profesyonel sporda doping kullanimi sorunu
-Yerlerinden edilmis insanlarin egitim sorunu
-Antibiyotik direnci sorunu
-Eğitimde akıl sağlığı sorunu

İnsan Hakları Komitesi:Grace Harrison

Namus cinayetleri sorunu, kadın sünneti sorunu, DNA'nın sahipliği sorunu, yerinden edilmiş kişilerin insan hakları.

 

Ekonomi ve Sağlık Komitesi: Enis Hikmet Özmert

-Mültecilerin Avrupa üzerinde ekonomik ve sosyal etkileri,

-IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) reformu,

-Ekonomik açıdan daha az gelişmiş ülkelerdeki çiftçilere küresel taban fiyat uygulaması ile destek sağlanması,

-Hayat kurtarıcı aşıların patent hakları.

 

Ekoloji ve Çevre Komitesi:Övgü Nalçacı

-Güney Amerika doğal kaynaklarının aşırı kullanılması

-Okyanus kirliliği

-Yerinden edilmiş insanlar için yapılan kampların sürdürülebilir yönetimi

-Amfibilerin tükenmesi

 

Silahsızlanma Komitesi:İrem Alp

-Uluslararasi terörün finanse edilmesinin engellenmesi
-Savaslarda cocuklara yapilan istismarlarin bitirilmesi
-Göç nedeniyle Avrupa'da kaynaklanan sorunlar
-Telekomunikasyon alaninda güvenligin arttirilmasi

Güvenlik Konseyi:Erdoğan Mert Oktay

Yemen Sorunu, Boko Haram Sorunu,İklim Değişikliği, Suriye Sorunu.