Kuruluş Öykümüz

KURULUŞ ÖYKÜMÜZ

Türk Özel Okullarının Açılması Sürecinde Öncü Bir Kurum: 

Türk Maarif Cemiyeti (Türk Eğitim Derneği)

Kurtuluş Savaşı sonrası Atatürk'ün öncelikli olarak üzerinde durduğu ve gelişmesi için her türlü yatırımı desteklediği alanlardan biri eğitim olmuştur. Ancak savaştan yeni çıkmış bir devletin bu alana yapabileceği yatırımlar da kısıtlı kalmıştır. Bu koşullarda, Atatürk'ün 1 Kasım 1925'de yaptığı meclis açılış konuşmasında özel kişi ve kuruluşları eğitime katkı yapmaya çağırması bakımından önemlidir. Bu çağrı yanıtsız kalmamış, kısa bir süre sonra, o zaman Cumhuriyet Halk Fırkası Merkezi olan Büyük Millet Meclisi binasında bir toplantı yapılmış ve "Türk Maarif Cemiyeti"nin kuruluş hazırlıkları başlatılmıştır.

Trabzon Milletvekili Hasan Saka'nın başkanlığında toplanan bu kurulda, bugün Türk Eğitim Derneği'nin kurucuları olarak anılan, Başbakan İsmet İnönü, dokuz bakan, iki yüz elli milletvekili, Genel Kurmay Başkanı ve ikinci başkanı, iki danıştay üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlığın on iki genel müdürü, on üniversite rektörü ve dekanı, iki bakanlık genel müdürü, bir iş adamı ve bir gazeteci bulunmuştur. Kurulda bulunan üyelerle yapılan görüşmeler sonunda, Atatürk'ün önerisini en iyi biçimde gerçekleştirecek, öncelikli amacı;Türk çocukları için yabancı dil öğrenimi öngören okullar ve her çeşit kurslar açmak, kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla kendi başına okumaya imkan bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının okumalarını sağlamak olan "Türk Maarif Cemiyeti" 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur.

Cemiyet'in amblemi 1929 yılı Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek Amblemi olarak seçilmiş ve kabul edilmiştir. Amblemdeki ay Türk bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşalesi Cemiyet'in amacının simgesidir. Yıldızlar, Cemiyet'in kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk yönetim kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır. Cemiyet'in adı, 1934 yılında "Türk Kültür Cemiyeti", 08 Haziran 1946 yılında "Türk Eğitim Derneği" adını almıştır. 

Türkiye'nin İlk Özel Türk Okulu: TED Ankara Koleji 

Türk Maarif Cemiyeti açılışından hemen sonra 1930-1931 öğretim yılında öğretime açtığı ana okulu ile öğretim çalışmalarına başlamıştır. 1931-1932 öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığının 11.11.1931 tarih ve 4616-89 sayılı onayı ile "Ankara İlkokulu" olarak İlkokul 1. sınıfını açmıştır. 1931-1932 öğretim yılında ana okulunda 54, ilkokul 1. sınıfta ise 35 öğrenci bulunmaktaydı. Okulun ilk müdürü Niyazi Berkes, İngilizce öğretimini plânlamak üzere de Miss. Parker görevlendirilmiştir. 

Okulun bu gelişme sürecinde en önemli sorunu bina gereksinimi olmuş, bu nedenle 1935 yılında anaokulu kapatılarak ilkokul ve ortaokula daha geniş yer olanağı sağlanmıştır. Lise kısmının da açılması üzerine orta kısım Etibank binasının yerindeki kiralık bir binaya taşınmıştır. Ancak bu da yeterli olmayınca Dernek, 1936 yılında Kolejin ilköğretim kısmının o dönemde Fidanlık semti olarak adlandırılan, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan arsaları belediye ve efkaftan satın alarak yeni ve modern okul binalarının yapımına başlamıştır. 1937 yılında Rafet Ülgen binası olarak adlandırılan ilk kısım, 1938 yılında, B Blok öğretime açılmıştır. 1937 yılında okul "Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Lisesi/Koleji" adını alarak, kız koleji ve erkek koleji olarak iki kısma ayrılmıştır. Kolej ismi o yıllarda kavramsal olarak kullanılmış, resmileşmemiştir. İlk Lise mezunlarını 1939 yılında, 13 kız ve 9 erkek olmak üzere vermiştir.
1946 yılında Türk Maarif Cemiyeti “Türk Eğitim Derneği” adını almış ve okul bu tarihten itibaren logosunda Türk Eğitim Derneği’ni kullanmaya başlamıştır.

1949 yılı okulun gelişim süreci içinde ayrı bir önem taşımaktadır. O yıl Fen Bilgisi derslerinin İngilizce okutulması kabul edilmiş ve 1951-1952 öğretim yılında hazırlık sınıfları açılarak İngilizce öğretimine başlanmıştır. Yine aynı yıl okulun adı TED Ankara Koleji olarak değiştirilmiştir. Türk Eğitim Derneği, sahibi bulunduğu Bursa Kız Lisesi binası ile Ankara'daki bazı binalarını satarak, 1956 yılında ilköğretim 6-8. sınıf binalarının bulunduğu arsayı satın almış ve sağlanan borç para ile 1957 yılında, uzun yıllar ortaokul merkez binası olarak kullanılan "Mümtaz Tarhan" binası açılmıştır. 1958 yılında ise Lise binası hizmete açılmıştır.

Bu gelişmeye koşut olarak öğrenci sayısının her geçen yıl artmasına rağmen, bina yatırımlarının getirdiği borçlar nedeniyle parasal sıkıntılar başlamıştır. Zorluklara bir çözüm bulmak amacıyla, 1963 yılı Mayıs ayında Dernek Olağanüstü Genel Kurulu toplanmış ve 1.7.1963 tarihinden başlayarak "TED Ankara Koleji Vakfı"nın kurulması ve Dernek taşınmaz mallarının kullanma hakkının Vakfa verilmesi kararlaştırılmıştır. 1963-1964 öğretim yılından başlayarak Kız ve Erkek Kolejleri birleştirilmiş, okulda karma eğitime geçilmiştir. Bu tarihten sonra okul, karma eğitim yapan ve ilk, orta ve lise kısımlarını içeren tek bir Kolej halinde öğretime devam etmiştir.

1974 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca Ortaokul seviyesi üstünde öğretim yapan bütün okulların "Lise" olarak adlandırılması zorunluluğu nedeniyle okulun ismi "TED Ankara Koleji Özel Lisesi" olmuş, son olarak 20 Ağustos 1982'de alınan kararla "TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları" olarak değiştirilmiştir.

1937 yılından 2003-2004 öğretim yılı sonuna kadar Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan binalarda öğretim yapan kurum, 2000 yılında temeli atılan İncek Kampusü Lise Binasının 2003 yılında hizmete açılmasıyla birlikte Lise Kısmını, kampusü taşımıştır. 2003-2004 öğretim yılında Anaokulun tekrar açılmasıyla 6-8. sınıflar Eski Lise Binasına taşınmış, H Blok ise Anasınıfına tahsis edilmiştir. 2004-2005 öğretim yılında tüm okullar, 2005-2006 öğretim yılında ise tüm idari birimler İncek Kampusü'nde bir çatı altında toplanmıştır. 2007 yılında Türk Eğitim Derneği’nin yaptığı kurumsal kimlik çalışmasına bağlı olarak okulun logosundan “Vakfı” ibaresi kaldırılmış ama isminde bir değişiklik olmamıştır.

İlk ve orta öğretim düzeyinde dünyanın en büyük kampüsü olan TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İncek Kampusü 309 bin m2 alan üzerinde toplam 141 bin m2 kapalı alana sahiptir. 6000 kişinin birarada yaşadığı kampus, 21. yüzyıla yakışır bir eğitim ve kültür kompleksidir. 

TED Ankara Koleji 6000 öğrencisi, 700'ü aşkın öğretmen ve çalışanı, 35.000 mezunu ve velileriyle sürekli gelişen bir ailedir. Geleneksel ilk ve ortaöğretim anlayışının her zaman ötesine geçmiş bulunan kurumumuz yeni nesillerin hayal dünyalarını, yaratıcılıklarını ve keşfetme duygularını geliştiren, okul yaşantısını ve öğrenmeyi keyifli hale getiren, çağdaş eğitim mekanlarıyla TED Ankara Koleji'nin eğitim anlayışına hizmet etmektedir.