Haberler

Yenilenebilir Gelecek

11. sınıf UB öğrencilerimiz, CAS faaliyetleri kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde İdari Bina Konferans Salonunda gün boyunca “Yenilenebilir Gelecek” başlıklı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, fosil yakıtların zararları ve nükleer enerji kullanımının gerekli olup olmadığı konuları üzerine konferanslar verdiler.

    

Bu kapsamda okulumuza konuk olan çevrebilimci Prof. Dr. Sezgin Özden ise 6. ders saatinde öğrencilerimize bilgi ve deneyimlerini aktardı. 1785’te buhar makinesinin icat edilmesiyle sanayi devriminin gerçekleştiğini, hızlı bir şekilde refahın arttığını, köyden kente göçün başladığını belirten Prof. Dr. Özden, enerji açlığının dünyayı bulunduğu kirlilik durumuna getirdiğini ifade etti. Nükleer enerjinin üretim sonrası bertaraf işleminde ve atıkların saklanması konusunda temiz bir enerji olmadığı konusunda düşüncelerini ileten Prof. Dr. Özden, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda araştırma ve yatırım yapması gerektiğini, temiz enerjiye talep arttıkça fiyatının da düşeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Sezgin Özden, konferansın sonunda öğrencilerimizin sorularını da cevapladı. 

 

    

 

 

Son DüzenlenmeSalı, 30 Mayıs 2017 15:05