Haberler

Uygarlık Tarihine Yolculuk II

Okulumuz 9/A, B, K sınıfı öğrencileri, 20 Şubat 2017 tarihinde Lise Kısmı Tarih öğretmenleri Sevil Barlas, Süheyla Dinekli ve Tümay Timuçin rehberliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisine katıldılar. Öğrenciler 9. Sınıf müfredatı doğrultusunda derslerde işlenen Uygarlık Tarihi konularını somut örnekler üzerinden müzede görme imkanı bulmuşlardır. Tarih derslerini öğrenmede Müze eğitiminin önemli yer tuttuğu yeni yaklaşım doğrultusunda Anadolu’nun insanlık tarihine eski çağlardan itibaren ev sahipliği yaptığını, Dünya Uygarlık Tarihinin en önemli izlerini barındırdığını gözlemlediler. Ayrıca öğrencilerimize Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı Arkeolog Halil Demirdelen tarafından müzelerin eğitimdeki yeri ve önemi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tarihçesi hakkında bilgi verildi.