Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI
 
Eğitim ve öğretimde sürekli yeniliği ve çeşitliliği ön planda tutmak anlayışımızdan hareketle, 2007-2008 öğretim yılından itibaren "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" adı altında yeni bir akademik program daha hayata geçirilmiştir. 

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla Türkiye'de ilk kez Okulumuzda uygulanmaya başlamıştır. 2019-2020 Eğitim öğretim yılından itibaren TED Ankara Kolejinde, Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında, MEB müfredatına entegre edilmiş TTKB onaylı BIY programı okutulmaktadır.

 "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı", akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler ( öğrenciler,12. sınıfta tercih etmeleri durumunda bu alana geçebilirler) olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Bu programda öğrenim gören öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlarla yeteneklerini en üst düzeyde kullanma olanağına sahip olmaktadır. 

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nın amacı;

a) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlamak,

b) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,

d) Farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,

e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak.